Tony Dekker — Talking In Your Sleep songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Talking In Your Sleep" van Tony Dekker.

Songteksten

I heard you talking in your sleep again last night
Wayward waves from your tired mouth
I heard you dreaming out loud again last night
A sparrow stealing and maneuvering
Only ever moving
Through that doorway unannounced
Like before, but with wilder dogs
Fumbling with long distance short wave radios
An empty cup with a bear in tow
A sign of the cross, a hunter’s bow
And I’m the sharp, feathered arrow
You pull me close, and then let go
And all of those organs play out
One by one, ils disent, ‘bonne nuit'
Slight whispers in the giant bellows sighing
‘Uh-huh, I’m only a lung'
Some nights are better than others though
And some nights you never know
You really got me with that one, though
Your sleepy hinges swinging, a cat’s paw
An empty cup with a bear in tow
A sign of the cross, a hunter’s bow
And I’m the sharp, feathered arrow
You pull me close, and then let go

Songtekstvertaling

Ik hoorde je vannacht weer praten in je slaap.
Wayward waves from your tired mouth
Ik hoorde je vannacht weer hardop dromen.
Een mus stelen en manoeuvreren
Alleen maar bewegen
Door die deur, onaangekondigd.
Net als vroeger, maar dan met wilder honden.
Rommelen met langeafstands short wave radio ' s
Een leeg kopje met een beer op sleeptouw
Een teken van het kruis, een boog van een jager
En ik ben de scherpe, gevederde pijl.
Je trekt me dichterbij en laat me dan gaan.
En al die organen spelen uit
Een voor een, is disent, 'bonne nuit'
Licht gefluister in de grote blaasbalg zuchtend
'Uh-huh, ik ben maar een long'
Sommige nachten zijn beter dan andere
En sommige nachten Weet je nooit
Je hebt me echt te pakken met die ene, dat wel.
Je slaperige scharnieren zwaaiend, een kattenpoot
Een leeg kopje met een beer op sleeptouw
Een teken van het kruis, een boog van een jager
En ik ben de scherpe, gevederde pijl.
Je trekt me dichterbij en laat me dan gaan.