Tony Dekker — Somewhere Near Thunder Bay songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Somewhere Near Thunder Bay" van Tony Dekker.

Songteksten

Somewhere near Thunder Bay, living halfway
While the rest slept in buckets and on benches in the back
I almost flew into you on the highway
We called close on the marble-lit milky-way
I was dreaming of you
Way beyond any names
Everything frozen and slow
Somewhere near Thunder Bay
And no blood escaped when the spell broke
And nothing was turned into anything else
Not any of the versions of yourself, or myself
Bush to the painted line and back again
I was dreaming of you
Way beyond any names
Everything frozen and slow
Somewhere near Thunder Bay
And I lived in your skin and its tame light
No names, but warm heat to your warm heat
I took a branch from you and you left through me
Giving that good new life one more go-round
I was dreaming of you
Way beyond any names
Everything frozen and slow
Somewhere near Thunder Bay

Songtekstvertaling

Ergens in de buurt van Thunder Bay.
Terwijl de rest sliep in emmers en op banken achterin
Ik vloog bijna tegen je aan op de snelweg.
We riepen dichtbij de marmeren Melkweg.
Ik droomde over jou.
Veel verder dan Namen.
Alles bevroren en langzaam
Ergens in de buurt van Thunder Bay.
En er ontsnapte geen bloed toen de betovering brak.
En niets werd veranderd in iets anders
Niet één van de versies van jezelf, of mezelf.
Bush naar de beschilderde lijn en weer terug
Ik droomde over jou.
Veel verder dan Namen.
Alles bevroren en langzaam
Ergens in de buurt van Thunder Bay.
En ik leefde in jouw huid en haar tam licht
Geen namen, maar warme warmte voor uw warme warmte.
Ik nam een tak van je en je vertrok via mij.
Geef dat goede nieuwe leven nog een keer een go-round
Ik droomde over jou.
Veel verder dan Namen.
Alles bevroren en langzaam
Ergens in de buurt van Thunder Bay.