Tony Dekker — Hearing Voices songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Hearing Voices" van Tony Dekker.

Songteksten

Out in the winter, when nature doesn’t care
Staying up late enough, when the birds start to sing
I can feel their spirit, and I can feel how they move
They’ll tell you their secrets if you tell them yours too
They’ll tell you all their secrets if you tell them yours too
And they’ll fly through heaven when their bodies are through
You tell me all your secrets and I tell you mine too
And we’ll fly through heaven when our bodies are through
Send me your wings, now it’s almost morning
The night had promise, but now it comes calling
Can’t see the mirror, when it’s more like a window
And before we’re shaken, I’ll dream enough for two
Send me your wings, now it’s almost morning
The night had promise, but now it comes calling
Send me your wings, now it’s almost morning
The night had promise, but now it comes calling
Sometimes I wonder if I hear the right voices
Catch the right signals, and make the right choices
And work to be something that you can see through
The sky or a promise, from your point of view
Now it’s up to love to solve me some how
Warm the winter morning and move in me, some how
Now it’s up to love to prove me, right now
Warm the winter morning and move in me, some how

Songtekstvertaling

In de winter, als de natuur er niets om geeft
Laat opblijven, als de vogels beginnen te zingen.
Ik kan hun geest voelen, en ik kan voelen hoe ze bewegen.
Ze zullen je hun geheimen vertellen als je ze die van jou ook vertelt.
Ze zullen je al hun geheimen vertellen als je ze die van jou ook vertelt.
En ze zullen door de hemel vliegen als hun lichamen klaar zijn
Jij vertelt me al je geheimen en ik vertel jou ook de mijne.
En we vliegen door de hemel als onze lichamen klaar zijn
Stuur me je vleugels, nu is het bijna ochtend.
De nacht had belofte, maar nu komt het roepen
Ik kan de spiegel niet zien als het meer een raam is.
En voordat we geschokt zijn, droom ik genoeg voor twee.
Stuur me je vleugels, nu is het bijna ochtend.
De nacht had belofte, maar nu komt het roepen
Stuur me je vleugels, nu is het bijna ochtend.
De nacht had belofte, maar nu komt het roepen
Soms vraag ik me af of ik de juiste stemmen hoor.
Vang de juiste signalen, en maak de juiste keuzes
En werken om iets te zijn waar je doorheen kunt kijken
De hemel of een belofte, vanuit jouw gezichtspunt
Nu is het aan de liefde om me op te lossen hoe
Warm de winter ochtend en beweeg in mij, sommige hoe
Nu is het aan de liefde om me te bewijzen, nu meteen.
Warm de winter ochtend en beweeg in mij, sommige hoe