Tom Waits — Tom Traubert's Blues songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Tom Traubert's Blues" van Tom Waits.

Songteksten

Wasted and wounded
And it ain’t what the moon did
I got what I paid for now
See you tomorrow
Hey Frank can I borrow
A couple of bucks from you
To go waltzing Matilda waltzing Matilda
You’ll go waltzing Matilda with me
I’m an innocent victim
of a blinded alley
And I’m tired of all these soldiers here
No-one speaks English
And everything’s broken
And my strength is soaking away
To go waltzing Matilda, waltzing Matilda
You’ll go a waltzing Malitda with me Now the dogs they are barking
and the taxi cab’s parking
A lot they can do for me I begged you to stab me You tore my shirt open
And I’m down on my knees tonight
Old bushmills I staggered
You buried the dagger
Your silhouette window light
To go waltzing Matilda, waltzing Matilda
You’ll go a waltzing Matilda with me Now I’ve lost my St. Christopher
Now that I kissed her
And the one-arm bandit knows
And the maverick Chinaman
with the cold-blooded sigh
And the girls down by the striptease shows go Waltzing Matilda, waltzing Matilda
You’ll go a waltzing Matilda with me No I don’t want your sympathy
Fugitives say
that the streets aren’t for dreaming now
Manslaughter dragnet
and the ghost that sells memories
Want a piece of the action anyhow
Go waltzing Matilda, waltzing Matilda
You’ll go waltzing Matilda with me And you can ask any sailor
And the keys from the jailor
And the old men in wheelchairs know
That Matilda’s the defendant
She killed about a hundred
And she follows wherever you may go Waltzing Matilda, waltzing Matilda
You’ll go waltzing Matilda with me And it’s a battered old suitcase
in a hotel someplace
And a wound that would never heal
No prima donnas the perfume is on and old shirt that is stained with blood and whiskey
And goodnight to the street-sweepers,
The night watchmen flame-keepers
And goodnight Matilda too
Goodnight Matilda too.

Songtekstvertaling

Bezopen en gewond
En het is niet wat de maan deed
Ik heb waar ik nu voor betaald heb.
Tot morgen.
Hey Frank Kan ik lenen
Een paar dollar van jou.
Om te walsen Matilda waltzing Matilda
Je gaat Matilda met me walsen.
Ik ben een onschuldig slachtoffer.
van een verblind steegje
En ik ben al die soldaten hier zat.
Niemand spreekt Engels.
En alles is kapot.
En mijn kracht verdwijnt
Om Matilda te walsen, Matilda te walsen.
Je gaat een walsende Malitda met me mee nu de honden die ze blaffen
en de taxi ' s parkeren
Ik heb je gesmeekt om me neer te steken. je hebt m ' n shirt opengereten.
En ik ga vanavond op mijn knieën
Oude bushmills die ik wankelde
Je hebt de dolk begraven.
Uw silhouet venster
Om Matilda te walsen, Matilda te walsen.
Je gaat een walsende Matilda met me mee Nu ik mijn St. Christopher kwijt ben
Nu dat ik haar kuste
En de eenarmige bandiet Weet
En de maverick Chinees
met de koelbloedige zucht
En de meisjes bij de striptease shows gaan walsen Matilda, walsen Matilda
Ik wil je medeleven niet.
Vluchtelingen zeggen:
dat de straten niet meer zijn om te dromen.
Doodslag dragnet
en de geest die herinneringen verkoopt
Ik wil toch een deel van de actie.
Ga Matilda walsen, Matilda walsen.
Je gaat Matilda met me walsen en je kunt het elke zeeman vragen.
En de sleutels van de cipier.
En de oude mannen in rolstoelen weten
Dat Matilda de verdachte is.
Ze heeft er zo ' n honderd vermoord.
En ze volgt waar je ook mag gaan walsen Matilda, walsen Matilda
Je gaat Matilda met me walsen en het is een gehavende oude koffer.
ergens in een hotel.
En een wond die nooit zou genezen
Geen prima Donna ' s het parfum is op en oud shirt dat is bevlekt met bloed en whisky
En welterusten aan de straatvegers.,
De nachtwakers, vlammenwakers.
En Goedenacht Matilda ook.
Goedenacht Matilda ook.