Tim Kasher — Lay Down Your Weapons songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Lay Down Your Weapons" van Tim Kasher.

Songteksten

Lay down your weapons
You don’t want to hurt no one
And anyway, what’s done is done
Sure, it was wrong
But blood will beget blood
Do you really want to rake me over the coals?
Your past due’s in the trash
But the bags are still out on the curb
Mere feet from my happy home
Mine was a landmine
Left out in the unkempt yard
Cigarette butts stained with lip gloss
You had been away on a four day weekend
I could have picked them up
But what’s the fuss?
You could use the clue
And hey, they could have been my sister’s
You don’t know
And it’s killing you
Lay down your weapons
You don’t know how to use that thing
Are you even sure which way it’s pointing?
You’re familiar with the first to cast a stone
Your motives are too shaky to aim true
The problem lies
Not in that we fight
But the weapons that we choose
So lay your weapons down
Lay your weapons down
Lay your weapons down

Songtekstvertaling

Leg je wapens neer.
Je wilt niemand pijn doen.
En wat gebeurd is, is gebeurd.
Natuurlijk, het was verkeerd.
Maar bloed zal bloed verwekken.
Wil je me echt rake over de kolen?
Je achterstallige is in de prullenbak.
Maar de tassen staan nog op de stoep.
Enkele voeten van mijn gelukkige thuis
De mijne was een landmijn.
Weggelaten in de unkempt yard
Sigarettenpeuken met lipgloss
Je was weg geweest in een weekend van vier dagen.
Ik had ze kunnen ophalen.
Maar wat is er aan de hand?
Je kunt de aanwijzing gebruiken.
En hé, ze hadden van mijn zus kunnen zijn.
Je weet het niet.
En het doodt je.
Leg je wapens neer.
Je weet niet hoe je dat ding moet gebruiken.
Weet je wel zeker welke kant het op wijst?
Je bent bekend met de eerste die een steen wierp.
Je motieven zijn te wankel om waar te richten.
Het probleem ligt
Niet in dat we vechten.
Maar de wapens die we kiezen
Leg je wapens neer.
Leg je wapens neer.
Leg je wapens neer.