Tiamat — Until The Hellhounds Sleep Again songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Until The Hellhounds Sleep Again" van Tiamat.

Songteksten

Years of great plenty
Throughout the land of sin
With only faith at stake
And so much more to win
Now, wouldn’t Lord allow us a little fun?
Until the hellhounds sleep again
Now you’re soaked with water
That your wings just won’t repel
But on your little crooked streak
You dry them up to Hell
Until the Sunday bells are calling you
Until the hellhounds sleep again
You enter the night in your Devil-black suit
Well, we all need a little taste of that forbidden fruit
And in the night Satan is divine
Until the hellhounds sleep again
Your path leads to nowhere and nothing is your trade
Your faith barely lasts until the church bells fade
I sincerely wish you better luck tonight
Until the hellhounds sleep again
Though the colonnades of faith with you
It’s what i see, it’s what i love, it’s what i do
And now the columns are falling on you
But it the colonnades of faith, we’re passing through

Songtekstvertaling

Jaren van grote overvloed
In het land van de zonde
Met alleen geloof op het spel
En zoveel meer te winnen
Zou de Heer ons niet een beetje plezier laten maken?
Tot de hellehonden weer slapen.
Nu ben je doordrenkt met water.
Dat je vleugels gewoon niet zullen afslaan
Maar op je kleine scheve streep
Je droogt ze af tot aan de hel.
Tot de zondagsklokken je roepen
Tot de hellehonden weer slapen.
Je betreedt de nacht in je duivelse zwarte pak
We hebben allemaal een voorproefje nodig van dat verboden fruit.
En in de nacht is Satan goddelijk
Tot de hellehonden weer slapen.
Jouw pad leidt naar niets en niets is jouw handel.
Je geloof duurt nauwelijks tot de kerkklokken vervagen.
Ik wens je veel succes vanavond.
Tot de hellehonden weer slapen.
Hoewel de colonnades van het geloof met jou
Het is wat ik zie, het is waar ik van hou, het is wat ik doe.
En nu vallen de zuilen op je.
Maar het is de colonnades van het geloof, we zijn op doorreis