Thought Chamber — Transcend songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Transcend" van Thought Chamber.

Songteksten

In this endless coil of space
Is the prototype we tend to chase
Act on every consequence
Always standing tall; Responding in defense
Beyond the psychic veil I find the drive to see
Eclipsing all that fate’s device will let me see
Within the cosmic end
Is all I need to comprehend
I’ll transcend (We transcend)
In a constant state of change
It’s the model that we rearrange
All before we must outlast
Se we push the envelope until we surpass
The door into tomorrow is opening today
The visionary’s reason lights the way
And underneath the clamor in disguise
The truth lies; the truth lies
Beyond the psychic veil I find the drive to be
Eclipsing all that fate’s device will let me see
Within the cosmic end
Is every answer I defend / I transcend
Even as we’re finding new creations to exceed
The we will shatter all the things we have achieved
Even as we’re hiding new horizons we concede
Knowledge is an everlasting seed
In a constant state of change
It’s the model that I’ll rearrange
All before I must outlast
So I’ll push the envelope until I surpass
The door into tomorrow is opening today
The visionary’s reason lights the way
And underneath the clamor in disguise
The truth lies; the truth lies
Behind the psychic veil I tear the mask away
Exposing what the real me should be today
Within the cosmic end
Is every answer I defend / I transcend
Behind the psychic veil in my discovery
I’ll rise above and go beyond the last degree
Within the cosmic end
Is every answer I defend
Beyond the psychic veil; within the cosmic end
Beyond the psychic veil; within the cosmic end
Behind the psychic veil; we
Within the cosmic end; we
Behind the psychic veil;
We find the reason to prevail
Within the cosmic end;
We find the power to transcend
Behind the psychic veil;
We find the reason to prevail
Within the cosmic end;
We find the power to transcend

Songtekstvertaling

In deze eindeloze spiraal van ruimte
Is het prototype waar we op jagen?
Handel naar alle gevolgen
Altijd rechtop staan, reageren in verdediging
Achter de psychische sluier vind ik de drang om te zien
Het overschaduwen van het apparaat van het lot zal me laten zien
In het kosmische einde
Is alles wat ik moet begrijpen
Ik zal transcenderen)
In een constante staat van verandering
Het is het model dat we herschikken.
Allemaal voordat we moeten overleven.
We gaan te ver tot we het overtreffen.
De deur naar morgen gaat vandaag open.
De reden van de visionair licht de weg
En onder het geschreeuw in vermomming
De waarheid ligt; de waarheid ligt
Achter de psychische sluier vind ik de drang om te zijn
Het overschaduwen van het apparaat van het lot zal me laten zien
In het kosmische einde
Is elk antwoord dat ik verdedig / ik transcendeer
Zelfs als we nieuwe creaties vinden om te overtreffen
De we zullen alle dingen die we hebben bereikt verbrijzelen
Zelfs als we nieuwe horizons verbergen geven we toe
Kennis is een eeuwigdurend zaad
In een constante staat van verandering
Het is het model dat Ik zal herschikken.
Allemaal voordat ik moet overleven.
Dus Ik zal de envelop te duwen totdat ik overtref
De deur naar morgen gaat vandaag open.
De reden van de visionair licht de weg
En onder het geschreeuw in vermomming
De waarheid ligt; de waarheid ligt
Achter de psychische sluier ruk ik het masker weg
Blootstellen wat de echte Ik zou moeten zijn vandaag
In het kosmische einde
Is elk antwoord dat ik verdedig / ik transcendeer
Achter de psychische sluier in mijn ontdekking
Ik zal boven staan en verder gaan dan de laatste graad.
In het kosmische einde
Is elk antwoord dat ik verdedig
Voorbij de psychische sluier; in het kosmische einde
Voorbij de psychische sluier; in het kosmische einde
Achter de psychische sluier; wij
In het kosmische einde; wij
Achter de psychische sluier;
We vinden de reden om te zegevieren
In het kosmische einde;
We vinden de kracht om te overstijgen
Achter de psychische sluier;
We vinden de reden om te zegevieren
In het kosmische einde;
We vinden de kracht om te overstijgen