Thought Chamber — Inner Peace songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Inner Peace" van Thought Chamber.

Songteksten

Mission to submission / A universal course
This odyssey of virtue / Our sovereignty enforced
Macrocosmic fusion / A symbiotic state
Eyes unyielding through the cosmic sea
World of conquest; furthest degree
Fate upon us; spirit reborn
To reach Psykerion; This land beyond the sun
Beyond the sun

Songtekstvertaling

Opdracht tot indiening / een universele cursus
Deze odyssee van deugd / onze soevereiniteit afgedwongen
Macrokosmische fusie / symbiotische toestand
Ogen onverzettelijk door de kosmische zee
Wereld van verovering; verste graad
Lot over ons; geest herboren
Om Psykerion te bereiken, dit land achter de zon
Achter de zon