Thought Chamber — In The Words Of Avakus songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "In The Words Of Avakus" van Thought Chamber.

Songteksten

Spinning through time
On a decline
Trapped in the world around me
All that I see is obscurity
Yet my purpose seems so clear
A varying scope
A glimmer of hope radiating through me
Still the darkness will transcend
Lost in a haze
Spending my daze in a dark confusion
All that I hear
Message of fear feel the struggle of it all
But as I stand
Tomorrow’s hand reaches over to me
Lending courage to my cause
Spinning through time, on a decline
As slumber’s touch invades me…

Songtekstvertaling

Draaien door de tijd
Op een neergang
Gevangen in de wereld om me heen
Alles wat ik zie is onduidelijkheid.
Maar mijn doel lijkt zo duidelijk.
Een variërend toepassingsgebied
Een sprankje hoop dat door mij straalt
Nog steeds zal de duisternis overstijgen
Verloren in een waas
Mijn daze doorbrengen in een donkere verwarring
Alles wat ik hoor
Boodschap van angst voel de strijd van dit alles
Maar zoals ik sta
De hand van morgen reikt naar mij
Ik geef moed aan mijn zaak.
Draaien door de tijd, op een neergang
Als sluimer aanraking mij binnendringt…