This Means You — Order 66 songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Order 66" van This Means You.

Songteksten

Deny your fear of darkness
Let evil tint your eyes
Submit to your master
Believe his powerful lies
Dark forces are rising
The path is quick and easy
Let anger cloud your mind
follow destiny
and you’ll find
He’s the one
Cloaked in black
Down this path
There’s no turning back
You feel your
conscience dying
A stranger born inside
Abandoning all past and
your mind
He’s the one
Cloaked in black
Down this path
There’s no turning back
There’s no turning back
There’s no turning back
He’s the one
Cloaked in black
Down this path
There’s no turning back
He’s the one
Cloaked in black
Down this path
There’s no turning back

Songtekstvertaling

Ontken je angst voor duisternis
Laat het kwaad je ogen kleuren.
Geef je over aan je meester.
Geloof zijn krachtige leugens.
Donkere krachten stijgen.
Het pad is snel en eenvoudig
Laat woede je geest vertroebelen
volg het lot
en je zult zien
Hij is het.
Zwart verhuld
Op dit pad
Er is geen weg terug.
Je voelt je
geweten sterven
Een vreemdeling geboren in
Het verlaten van al het verleden en
je geest
Hij is het.
Zwart verhuld
Op dit pad
Er is geen weg terug.
Er is geen weg terug.
Er is geen weg terug.
Hij is het.
Zwart verhuld
Op dit pad
Er is geen weg terug.
Hij is het.
Zwart verhuld
Op dit pad
Er is geen weg terug.