Therion — Procreation of eternity songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Procreation of eternity" van Therion.

Songteksten

Magic fate, await possession
Hear demons call through astral hearing
I evocate the forces of the night
Prepare my self to be
A dynast of the night
Demon sorcery is my magic key
My gate to the voids of the dark
Procreation of eternity
I evocate the forces of the night
Prepare my self to be
A dynasty of the night
In the dead of the darkest night
I distort the reality
Once again I will gage my life
To reach my desired might
Then I draw the demons sign
And I open my third eye
I burn the unholy incense
I open up the gate
I am a warrior, I procreate
A new reality to set me free
Gathered illusions of dragons fire
My sould has burned, I hail this fire
I am one who ride his might
See through his black diamond eyes
I ride through qliphotic spheres
In the dark of the blackest night
I laugh as the sun turns black
I procreate my eternity
I procreate for a dark domain
I hail the Great Red Dragon
The seven headed, the Mighty One
With ten horns, the Eternal One
Forbidden knowledge and dragonfire
Infernal forces just bring me higher

Songtekstvertaling

Magic fate, wait possession
Hoor demonen roepen door astrale oren
Ik roep de krachten van de nacht op
Bereid mijn zelf voor om te zijn
Een dynastie van de nacht
Duivelse tovenarij is mijn magische sleutel
Mijn poort naar de leegte van het donker
Voortplanting van de eeuwigheid
Ik roep de krachten van de nacht op
Bereid mijn zelf voor om te zijn
Een dynastie van de nacht
In het holst van de donkerste nacht
Ik vervorm de realiteit
Opnieuw zal ik mijn leven vergooien.
Om mijn gewenste kracht te bereiken
Dan teken ik het teken van de demonen.
En ik open mijn derde oog
Ik verbrand de onheilige wierook.
Ik doe de poort open.
Ik ben een krijger.
Een nieuwe realiteit om me te bevrijden
Verzamelde illusies van draken vuur
Mijn vorm is verbrand, ik roep dit vuur aan
Ik ben iemand die zijn macht berijdt.
Kijk door zijn zwarte diamanten ogen.
Ik rijd door qliphotische sferen
In het donker van de zwartste nacht
Ik lach als de zon zwart wordt
Ik voortplant mijn eeuwigheid
Ik kweek me voort voor een donker domein.
Ik roep de grote rode draak aan.
The seven headed, the Mighty One
Met tien Hoorns, de eeuwige
Verboden kennis en drakenvuur
Helse krachten brengen me gewoon hoger