Therion — Powerdance songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Powerdance" van Therion.

Songteksten

End of day, another sun fades away
Darkness fill the sky
As I enter the night
In the sign of the warrior
Winds of magic
Blows within my mind
Powerdance
There is a sphere deep within my mind
Where I’ll become a god who reign a world of astral space
I fade away
Into the voids of the dark
As I dance the powerdance
To my own paradise
Powerdance
Step by step I’m moving closer to my goal
There’s no vanity that can stop my final move

Songtekstvertaling

Aan het eind van de dag vervaagt er weer een zon.
Duisternis vult de hemel
Als ik in de nacht ga
In het teken van de krijger
Wind van magie
Blaast in mijn hoofd
Powerdance
Er zit een bol diep in mijn geest.
Waar ik een god zal worden die een wereld van astrale ruimte regeert
Ik vervaag
In de leegte van het donker
Als ik dans de powerdance
Naar mijn eigen paradijs
Powerdance
Stap voor stap kom ik dichter bij mijn doel
Er is geen ijdelheid die mijn laatste zet kan stoppen.