Therion — Emerald Crown songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Emerald Crown" van Therion.

Songteksten

During the war that took place in heaven
The brightest of stars lost his precious crown
It fell down to earth and was buried deep
From that very time man has searched for it
Son of dawn lost the crown in the end
Holly knights riding out on a quest
Searching it in the sky and the earth
It’s the cup of the Graal they will find
It’s the crown of the star from the sky
Holy knights bring it back to the king
Emerald crown
Visit the interior of the earth
And by purifying you find the stone
Find the crown of Lucifer
Watch the glare of emerald
Bring it back to paradise
And drink the wine of the Graal
Roses of the Venus star
And dewy drops of emerald
Is the way to illuminate
The secret path of Achmardi

Songtekstvertaling

Tijdens de oorlog in de hemel
De helderste sterren verloren zijn Kroon.
Het viel naar de aarde en werd diep begraven.
Vanaf die tijd heeft de mens ernaar gezocht.
Son of dawn verloor de kroon op het einde
Holly knights riding out on a quest
In de hemel en de aarde zoeken
Het is de beker van de Graal die ze zullen vinden.
Het is de kroon van de ster uit de hemel
Heilige ridders breng het terug naar de koning
Smaragd Kroon
Bezoek het interieur van de aarde
En door te zuiveren vind je de steen
Vind de kroon van Lucifer.
Kijk naar de schittering van Smaragd
Breng het terug naar het paradijs.
En drink de wijn van de Graal.
Rozen van de Venus ster
En dauwige druppels Smaragd
Is de manier om te verlichten
Het geheime pad van Achmardi