Therion — Dark princess naamah songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Dark princess naamah" van Therion.

Songteksten

In my deepest mood
Hear my call for you O' Mighty One
My protector above
Let me share your sights
Take me far away
Let me ride with you on the back
Of the Red Great Dragon
I am Daemon Tabaan
Hear my call
Demon Empress, second face of Lilith
I’m on my way into your domains
And I will find you, I seek not in vain
I’ll cross through your deserts, I’ll cross through your seas
Beyond the black mountains until you appear
Lepaca Lilith Ruach
Badad Arioth
Naamah Samalo Shed
Opun Lilith Ama
Naamah Samolo Shed
Layil Naamah Rimog
Arioth Lirochi Lilith
Lepaca Lilith Ruach
Naamah Samolo Shed
Arioth Lirochi Lilith

Songtekstvertaling

In mijn diepste stemming
Hoor mijn oproep voor u, o machtige
Mijn beschermer boven
Laat me je bezienswaardigheden delen.
Breng me ver weg.
Laat me met je meerijden op de achterkant.
Van de rode grote draak
Ik ben Daemon Tabaan.
Hoor mijn oproep
Demon Empress, tweede gezicht van Lilith
Ik ben op weg naar jullie domeinen.
En Ik zal je vinden, ik zoek niet tevergeefs.
Ik ga door je woestijnen en door je zeeën.
Voorbij de zwarte bergen tot je verschijnt
Lepaca Lilith Ruach
Badad Arioth
Naamah Samalo Shed
Opun Lilith Ama
Naamah Samolo Shed
Layil Naamah Rimog
Arioth Lirochi Lilith
Lepaca Lilith Ruach
Naamah Samolo Shed
Arioth Lirochi Lilith