The Starfolk — The Great Unknown songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Great Unknown" van The Starfolk.

Songteksten

I’m watching you rise into the great unknown
I hope you’ll be safe on your long bike ride home
You know, although the night is black
The wind is at your back
She’s stepping on stars to cross a great expanse
And casting them from the sky like shards of glass
And none were left when she was done
Except the morning sun
But she isn’t really in the sky
She’s only on a long bike ride
And starlight can seem so far away
Until she becomes the light of day
I’m watching you rise into the great unknown
I hope you’ll be safe on your long bike ride home
You know, although the night is black
The wind is at your back
The wind is at your back

Songtekstvertaling

Ik zie je het grote onbekende tegemoet treden.
Ik hoop dat je veilig bent op je lange fietstocht naar huis.
Weet je, hoewel de nacht zwart is
De wind staat achter je.
Ze stapt op Sterren om een grote uitgestrektheid te doorkruisen.
En wij wierpen hen uit de hemel als glasscherven.
En er waren er geen meer toen ze klaar was.
Behalve de ochtendzon
Maar ze is niet echt in de lucht
Ze is maar op een lange fietstocht.
En sterrenlicht kan zo ver weg lijken
Totdat ze het daglicht wordt
Ik zie je het grote onbekende tegemoet treden.
Ik hoop dat je veilig bent op je lange fietstocht naar huis.
Weet je, hoewel de nacht zwart is
De wind staat achter je.
De wind staat achter je.