The Starfolk — From Above songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "From Above" van The Starfolk.

Songteksten

Staring at the rain
Through dirty window panes
The war began
And everything was strange
Except for you
And something that you said
It’s always peaceful from above
It’s always peaceful from above
Clouds like hills of snow
Are drifting in the light
That swallows us
And everything goes white
You’d never know
The wilderness below
It’s always peaceful from above
It’s always peaceful from above
Armies on the ground
Like pins into a map
Pack their bags
And march a muddy path
And soon they know
they won’t be coming back
It’s always peaceful from above
It’s always peaceful from above

Songtekstvertaling

Starend naar de regen
Door vuile ruiten
De oorlog begon.
En alles was vreemd
Behalve jij.
En iets wat je zei
Het is altijd vredig van bovenaf.
Het is altijd vredig van bovenaf.
Wolken als heuvels van sneeuw
Zweven in het licht
Die ons verzwelgt
En alles wordt wit
Je zou het nooit weten.
De wildernis beneden
Het is altijd vredig van bovenaf.
Het is altijd vredig van bovenaf.
Legers op de grond
Als spelden in een kaart
Pak hun koffers.
En een modderig pad bewandelen
En spoedig zullen zij het weten.
ze komen niet meer terug.
Het is altijd vredig van bovenaf.
Het is altijd vredig van bovenaf.