The Starfolk — Come and Play songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Come and Play" van The Starfolk.

Songteksten

What’s wrong with this word?
What’s wrong with this sentence?
What’s wrong with what I say?
I’ll say it anyway
You hurt me before
But what was the question?
Have I mistaken you?
Well you’re mistaken too
You hurt me before
Only this time it’s much worse
I gave you back the world
You put it in your purse
Your softening glance
Is glancing off the snow
That’s formed around my heart
Now I’m storming through your door
Ooh, ooh, come and play
Ooh, ooh, it’s a game
If there’s love lost
It will be found again
If there’s love lost
It will be found again
I just don’t know when

Songtekstvertaling

Wat is er mis met dit woord?
Wat is er mis met deze zin?
Wat is er mis met wat ik zeg?
Ik zeg het toch.
Je hebt me eerder pijn gedaan.
Maar wat was de vraag?
Vergis ik me?
Je vergist je ook.
Je hebt me eerder pijn gedaan.
Alleen is het deze keer veel erger.
Ik gaf je de wereld terug.
Stop het in je tas.
Uw zachte blik
Is wegkijkend van de sneeuw
Dat is gevormd rond mijn hart
Nu Storm ik door je deur.
Kom spelen.
Ooh, ooh, het is een spel
Als er liefde verloren is
Het zal weer gevonden worden
Als er liefde verloren is
Het zal weer gevonden worden
Ik weet alleen niet wanneer.