The Sleeping Tree — Worlds Collide songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Worlds Collide" van The Sleeping Tree.

Songteksten

Our worlds collide
you can see it as the wind is speeding high
and our roads collide too
every time the sun is just a pointless red balloon
our days collapse
as idle as the sky, in your summer nights
now, I can’t see through your eyes,
but I can well imagine their light, and even their light
and, damn, I don’t wanna get old
before I take the time to lie
before I can tame the teeth in your smile
before I take the time to…
our worlds collide
and enemies are changing their face still losing their fight
and so many cases are filed
so you can well imagine those lives without any right
does it feel the same for you, does it?
'cause it’s never the same for my, for my limited time
and our wounds now combine
because your words are definitely not less painful than mine
and, damn, I don’t wanna get old
before I take the time to lie
before I can tame all the teeth in your smile
before I take the time to fly

Songtekstvertaling

Onze werelden botsen
je kunt het zien als de wind hoog vliegt.
en onze wegen botsen ook.
elke keer als de zon een zinloze rode ballon is
onze dagen storten in.
zo ijdel als de hemel, in je zomeravonden
ik kan niet door je ogen kijken.,
maar ik kan me hun licht voorstellen, en zelfs hun licht.
en, verdomme, ik wil niet oud worden
voordat ik de tijd neem om te liegen.
voordat ik de tanden in je glimlach kan temmen
voordat ik de tijd neem om…
onze werelden botsen
en vijanden veranderen hun gezicht nog steeds en verliezen hun strijd.
en er zijn zoveel zaken ingediend.
dus je kunt je wel voorstellen dat die levens zonder enig recht
voelt het hetzelfde voor jou?
want het is nooit meer hetzelfde voor mijn, voor mijn beperkte tijd
en onze wonden combineren nu
want jouw woorden zijn zeker niet minder pijnlijk dan de mijne.
en, verdomme, ik wil niet oud worden
voordat ik de tijd neem om te liegen.
voordat ik alle tanden in je glimlach kan temmen
voordat ik de tijd neem om te vliegen