The Sleeping Tree — Jane's Birthday songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Jane's Birthday" van The Sleeping Tree.

Songteksten

Optimists opt for light
so which side you’re fighting for?
restless, you are never lost
and you’re not even 24
everything was fine back then
we all had more innocence
we even had more hope back then
was life better then?
and you’re not even 24
so superstars are never worth fighting
fighting what you’re fighting for
they suddenly come and suddenly go
so you’re not even 24
I say: now, you might feel lonely
just don’t worry, a day is gone
I say: now, you might well feel lonely
just don’t worry, a day is gone
and when light flows in we are fourteen
I say light flows in, and we are fourteen
it’ll shine even more when we’ll be thirty-four,
forty-four, fifty-four, sixty-four, seventy-four, eighty-four, ninety-four

Songtekstvertaling

Optimisten kiezen voor licht
voor welke kant vecht je?
rusteloos, je bent nooit verloren.
en je bent nog geen 24.
toen was alles in orde.
we hadden allemaal meer onschuld.
we hadden toen nog meer hoop.
was het leven toen beter?
en je bent nog geen 24.
dus supersterren zijn het nooit waard om te vechten.
vechten waar je voor Vecht
ze komen en gaan plotseling
dus je bent nog geen 24.
Ik zeg: "misschien voel je je eenzaam."
maak je geen zorgen, er is een dag voorbij.
Ik zeg: nu, je zou je wel eens eenzaam kunnen voelen
maak je geen zorgen, er is een dag voorbij.
en als het licht binnenkomt, zijn we veertien.
Ik zeg dat er licht binnenkomt, en we zijn veertien.
het zal nog meer schijnen als we 34 zijn.,
vierenveertig, vierenvijftig, vierenzestig, vierenzeventig, vierentachtig, vierennegentig.