The Show Ponies — I Regress songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "I Regress" van The Show Ponies.

Songteksten

So I tried to do my best
In a tattered wedding dress
And I’m telling you I’m blessed
But reluctant to confess
That I regress
I regress
And I’m telling you I’m saved
But still hold on to those days
While pretending I’m unscathed
I still sing the same refrain
But I regress
I regress
So I’m waiting on those words
That will make me want to turn
Against the patterns I have learned
Against the status I have earned
But I regress
I regress
I regress
I regress
As we’re headed to that place
That dress gets whiter every day
Mend the tears and sew the lace
Calm my fears and show me grace
Or I regress
I regress
I regress
I regress
Grant me, Lord, what I can’t afford
To be made right, to be restored
Take not thy spirit from my chest
Or I regress
Or I regress
Grant me, Lord, what I can’t afford
To be made right, to be restored
Take not thy spirit from my chest
Or I regress
Or I regress
Grant me, Lord, what I can’t afford
To be made right, to be restored
Take not thy spirit from my chest
Or I regress
Or I regress
Oh, draw me near
Or I regress

Songtekstvertaling

Dus ik probeerde mijn best te doen
In een gehavende trouwjurk
En ik zeg je dat ik gezegend ben
Maar terughoudend om te bekennen
Dat ik terugval
I regress
En ik zeg je dat ik gered ben.
Maar nog steeds vasthouden aan die dagen
Terwijl ik deed alsof ik ongedeerd was.
Ik zing nog steeds hetzelfde liedje
Maar ik ga achteruit.
I regress
Dus ik wacht op die woorden
Dan wil ik veranderen.
Tegen de patronen die ik heb geleerd
Tegen de status die ik heb verdiend
Maar ik ga achteruit.
I regress
I regress
I regress
Als we op weg zijn naar die plek
Die jurk wordt elke dag witter.
Herstel de tranen en naai de kant
Kalmeer mijn angsten en toon me genade.
Of ik ga achteruit.
I regress
I regress
I regress
Geef me wat ik me niet kan veroorloven.
Om recht te worden gemaakt, om te worden gerestaureerd
Haal uw geest niet uit Mijn borst.
Of ik ga achteruit.
Of ik ga achteruit.
Geef me wat ik me niet kan veroorloven.
Om recht te worden gemaakt, om te worden gerestaureerd
Haal uw geest niet uit Mijn borst.
Of ik ga achteruit.
Of ik ga achteruit.
Geef me wat ik me niet kan veroorloven.
Om recht te worden gemaakt, om te worden gerestaureerd
Haal uw geest niet uit Mijn borst.
Of ik ga achteruit.
Of ik ga achteruit.
Oh, lok me in de buurt
Of ik ga achteruit.