The Servant — Moonbeams songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Moonbeams" van The Servant.

Songteksten

Riding on a lonely bus
Like I was riding Pegasus
Slumped down on the seat at the back
A slow motion heart attack
I’m bored of being blue
Well close your eyes and soon
Those moonbeams running in the sky
Were just the same the night you came and fell into my life
Those moonbeams were running out your eyes
And your fingertips
Your cherry lips
But now I look and I see no one
I peer in at the shop displays
Dimly reflected in the window panes
Maybe these mannequins understand
What I let slip my hands
I’m bored of being blue
Well close your eyes and soon
Those moonbeams running in the sky
Were just the same the night you came and fell into my life
Those moonbeams were running out your eyes
And your fingertips
Your cherry lips
But now I look and I see no one
I’m bored of being blue
Well close your eyes and soon
Those moonbeams running in the sky
Were just the same the night you came and fell into my life
Those moonbeams were running out your eyes
And your fingertips
Your cherry lips
But now I look and I see no one
There is nobody here nobody there but me oh me
There is nobody here nobody there but me oh me
There is nobody here nobody there but me oh me
There is nobody here nobody there but me oh me
I want nobody here nobody here BUT YOU
Nobody nobody nobody no

Songtekstvertaling

Rijden op een eenzame bus
Alsof ik op Pegasus Reed.
Ingezakt op de stoel aan de achterkant
Een slowmotion hartaanval
Ik ben het zat om blauw te zijn.
Doe je ogen dicht en snel.
Die moonbeams rennen in de lucht
Waren precies dezelfde nacht dat je in mijn leven viel.
Die moonbeams renden uit je ogen.
En je vingertoppen
Je kersenlippen
Maar nu kijk ik en zie ik niemand
Ik kijk in de winkel.
Schemerig gereflecteerd in de ruiten
Misschien begrijpen deze mannequins het.
Wat liet ik mijn handen glippen
Ik ben het zat om blauw te zijn.
Doe je ogen dicht en snel.
Die moonbeams rennen in de lucht
Waren precies dezelfde nacht dat je in mijn leven viel.
Die moonbeams renden uit je ogen.
En je vingertoppen
Je kersenlippen
Maar nu kijk ik en zie ik niemand
Ik ben het zat om blauw te zijn.
Doe je ogen dicht en snel.
Die moonbeams rennen in de lucht
Waren precies dezelfde nacht dat je in mijn leven viel.
Die moonbeams renden uit je ogen.
En je vingertoppen
Je kersenlippen
Maar nu kijk ik en zie ik niemand
Er is hier niemand behalve ik.
Er is hier niemand behalve ik.
Er is hier niemand behalve ik.
Er is hier niemand behalve ik.
Ik wil niemand hier, behalve jij.
Niemand, niemand, niemand.