The Servant — Jesus Says songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Jesus Says" van The Servant.

Songteksten

This is my body
This is my blood
This is my mobile
These are my drugs
Eating egg and bacon in my flat
Ripping up paper making wraps
This is my body
This is my blood
This is my mobile
These are my drugs
Eating egg and bacon in my flat
Ripping up paper making wraps
Because it’s all about the profit
It’s all about the profit
And I’m a prophet
And I’m a prophet
It’s all about the profit
It’s all about the profit
And I’m a prophet
And I’m a prophet
I’m a complex system
I’m a line of code
You’re a complex system
You’re a line of code
Brothers and sisters
Jesus says leave your cars and offices
Brothers and sisters
Jesus says leave your cars and offices
Brothers and sisters
Jesus says leave your cars and offices
Brothers and sisters
Jesus says leave your cars and offices
This is my body
This is my blood
This is my mobile
These are my drugs
Eating egg and bacon in my flat
Ripping up paper making wraps
You idiot
I’m a liar
I’m the robot from Isiah
See the sky freeze
The ocean boil
I baptize you with crude oil
Oh I synthesize dreams
Synthesize dreams
Your dreams
Your dreams
I synthesize dreams
Synthesize dreams
Your dreams
Your dreams
I’m a complex system
I’m a line of code
You’re a complex system
You’re a line of code
Don’t you want to save your soul
Don’t you want to save

Songtekstvertaling

Dit is mijn lichaam.
Dit is mijn bloed.
Dit is mijn mobiel.
Dit zijn mijn drugs.
Ei en spek eten in mijn flat.
Het verscheuren van papier voor het maken van wraps
Dit is mijn lichaam.
Dit is mijn bloed.
Dit is mijn mobiel.
Dit zijn mijn drugs.
Ei en spek eten in mijn flat.
Het verscheuren van papier voor het maken van wraps
Omdat het allemaal om de winst gaat.
Het draait allemaal om de winst.
En ik ben een profeet.
En ik ben een profeet.
Het draait allemaal om de winst.
Het draait allemaal om de winst.
En ik ben een profeet.
En ik ben een profeet.
Ik ben een complex systeem.
Ik ben een code lijn.
Je bent een complex systeem.
Je bent een code lijn.
Broeders en zusters
Jezus zegt, Laat je auto ' s en kantoren achter.
Broeders en zusters
Jezus zegt, Laat je auto ' s en kantoren achter.
Broeders en zusters
Jezus zegt, Laat je auto ' s en kantoren achter.
Broeders en zusters
Jezus zegt, Laat je auto ' s en kantoren achter.
Dit is mijn lichaam.
Dit is mijn bloed.
Dit is mijn mobiel.
Dit zijn mijn drugs.
Ei en spek eten in mijn flat.
Het verscheuren van papier voor het maken van wraps
Idioot.
Ik ben een leugenaar.
Ik ben de robot uit Isiah.
Zie de hemel bevriezen
De oceaan kookt
Ik doop je met ruwe olie.
Ik maak dromen.
Dromen synthetiseren
Je dromen
Je dromen
Ik synthetiseer dromen
Dromen synthetiseren
Je dromen
Je dromen
Ik ben een complex systeem.
Ik ben een code lijn.
Je bent een complex systeem.
Je bent een code lijn.
Wil je je ziel niet redden?
Wil je niet sparen?