The Servant — In a Public Place songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "In a Public Place" van The Servant.

Songteksten

When in a public place
Note how well
I manoeuvre
It’s like a quest for grace
When among stumbling commuters
I think about each step
Not of where I’m trying to get
Watching people move
They appear to groove
With the invisible
Watching people move
They appear to fuse
With the invisible
Oh you lost those moves
How is it possible
When in a limited space
I try to find a cube for me With subtle changes of pace
I move through various densities
I think upon each stride
Until I feel I glide
Watching people move
They appear to groove
With the invisible
Watching people move
They appear to fuse
With the invisible
Oh you lost those moves
How is it possible
Scuffed shoes
O what to do…

Songtekstvertaling

Wanneer op een openbare plaats
Let op hoe goed
I manoeuvre
Het is als een zoektocht naar genade.
Wanneer tussen struikelende pendelaars
Ik denk aan elke stap
Niet waar ik probeer te komen.
Mensen zien bewegen
Ze lijken te grooven
Met het onzichtbare
Mensen zien bewegen
Ze lijken te fuseren.
Met het onzichtbare
Je bent die bewegingen kwijt.
Hoe is het mogelijk
Wanneer in een beperkte ruimte
Ik probeer een kubus voor me te vinden met subtiele veranderingen van tempo.
Ik ga door verschillende dichtheden
Ik denk aan elke stap
Totdat ik voel dat ik glijd
Mensen zien bewegen
Ze lijken te grooven
Met het onzichtbare
Mensen zien bewegen
Ze lijken te fuseren.
Met het onzichtbare
Je bent die bewegingen kwijt.
Hoe is het mogelijk
Gevlekte schoenen
O wat te doen…