The Rock Music — Son of Man songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Son of Man" van The Rock Music.

Songteksten

Jesus died. Like a Lamb He went.
For you and I, God’s. Life. Spent.
The great exchange. Our debts been paid.
The Son of Man who came to save.
He said, «I am coming soon.
The carpenter left an empty tomb.
He stands and knocks. Put out your pride
He’s the groom, you’re the bride.
He saved our souls.
Jesus you’re my home.
He saved our souls.
Jesus you’re my home.
From his mouth is a two-edged sword.
«HOLY, HOLY IS THE LORD!»
The Lamb has gone, the Lion comes!
Jesus you’re the only one,
He saved our souls.
Jesus you’re my home.
He saved our souls.
Jesus you’re my home.
Son of Man came and died.
He’s the groom, (Let Him in!) you’re the bride.
Son of Man came and died.
He’s the groom, (Let Him in!) you’re the bride.
Son of Man came and died.
He’s the groom, (Let Him in!) you’re the bride.
Son of Man will come again!

Songtekstvertaling

Jezus stierf. Als een lam ging hij.
Voor jou en mij, het leven van God. Besteed.
De grote uitwisseling. Onze schulden zijn betaald.
De Zoon des Mensen die kwam om te redden.
Hij zei: "Ik kom eraan.
De timmerman liet een lege tombe achter.
Hij staat en klopt. Laat je trots zien.
Hij is de bruidegom, jij bent de bruid.
Hij heeft onze zielen gered.
Jezus, je bent mijn thuis.
Hij heeft onze zielen gered.
Jezus, je bent mijn thuis.
Uit zijn mond komt een tweesnijdend zwaard.
"HEILIG, HEILIG IS DE HEER!»
Het Lam is weg,de Leeuw komt!
Jezus, jij bent de enige.,
Hij heeft onze zielen gered.
Jezus, je bent mijn thuis.
Hij heeft onze zielen gered.
Jezus, je bent mijn thuis.
De Zoon des Mensen kwam en stierf.
Hij is de bruidegom, laat hem binnen! jij bent de bruid.
De Zoon des Mensen kwam en stierf.
Hij is de bruidegom, laat hem binnen! jij bent de bruid.
De Zoon des Mensen kwam en stierf.
Hij is de bruidegom, laat hem binnen! jij bent de bruid.
Zoon des Mensen zal terugkomen!