The Remnant — Withering Heights: The Difference Between U and I songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Withering Heights: The Difference Between U and I" van The Remnant.

Songteksten

We began hand in hand
Nothing but collard greens and candied yams
To understand, imagine magic from Aladdin’s lamp
A genie’s wish upon a star in a fantasy land
Until the pattern got more scrambled than an anagram
And we were arm in arm
Tangled up like a ball of yarn
Disregarding emotional scarring and bodily harm
That sense of breathing underwater was part of the charm
Before long, we bought the farm and a pottery barn
And mouth to mouth can’t breathe life when you’re drowning out
Shouting with a louder shout
Down for the count without a doubt
Resentment can make a ghost town of a crowded house
And sparks don’t fly when the power’s out
But when we were toe to toe
It was like a fuse in the home exploded
Blown at a moment’s notice, emotional roller coasters
We’re both invoking the Father, Son, and the Holy Ghost
So ferocious with the I-told-you-sos
Cause we never saw eye to eye
To the point that I could be by your side
And feel divided by an iron tide a mile wide
If we’d kept our eyes on the prize we might have survived
But time flies, we said our final goodbyes
Standing face to face, locked in a stalemate on the edge of a razor blade
Feeling the foundation shake
With every crazy mistake you can make in a day
We see all our unbreakable waves of paper mache
Til we’re back to back
All of the bags are packed
Every memory is neatly stacked and plastic-wrapped
There’s no magic, no more passion, or app for that
As happenstance would have it, that’s just that
This is my real life withering heights
And the glimmer is getting dimmer in the shimmering lights
It dwindles until what I’m living isn’t a life
Like an innocent in prisoner stripes
I love you
Let’s start there
Strip the art bare
That’s my heart there
Let me in part share
How we got here
Far from the spark flare
Please be all ears
Earth
My place of birth
Born to be the lone roamer of the universe
And I was just a human flirt, drew from dirt
Delivered from the womb to nurse
Dodging Cupid’s curse until I saw you in that tunic skirt
Venus de Milo
My breathtaking eyeful
I began to cat-and-mouse chase: Felix, Fievel
The pursuit pays off, I make my pitch clean and steady
Not ready to make to bite the dust so please be my queen: Freddie
Mercury
The years then passed by hurriedly
Blissful dates, wedding, first home, child and nursery
Our rocket love became tertiary urgently
Cause you were rushed to the hospital, sheer heart attack, surgery
Jupiter
What am I to do if you ain’t here
Our daughter needs her mother here to root for her
The nuclear family can’t see you go the route of Pluto
I want to love you just the way you are, you know: Bruno
Mars
Pseudo stars can’t replace your presence
My Aurora Borealis is bedridden under incandescent lights
Ventilators, and EKG machines
Visiting hours don’t apply to those of us with wedding rings
Saturn, Uranus, Neptune, Galaxy
Emory Crawford, long angioplasty
The lump in my throat, that clump in your artery
The prospect of going on without you is hard for me
And this is my real life withering heights
And I’m praying to Christ to the tune of «Give Me The Night,»
So you might greet the sun tomorrow when the curtain’s drawn
Cause morning without you is a dwindled dawn
So please hold on and stay strong
Just hold on

Songtekstvertaling

We begonnen hand in hand
Niets anders dan groene kool en gekonfijte yams
Om te begrijpen, stel je magie voor van Aladdin ' s lamp
De wens van een geest op een ster in een fantasieland
Totdat het patroon meer vervormd werd dan een anagram
En we waren arm in arm
Verstrikt als een bol garen
Geen rekening houden met emotionele littekens en lichamelijk letsel
Dat gevoel van onder water ademen was een deel van de charme
Al snel kochten we de boerderij en een pottenbakkerij.
En mond op mond kan geen leven ademen als je verdrinkt.
Schreeuwen met een luidere schreeuw
Zeker weten.
Wrok kan een spookstad maken van een overvol huis.
En vonken vliegen niet als de stroom uit is.
Maar toen we van teen tot teen waren
Het was alsof een zekering in het huis ontplofte.
Meteen opgeblazen, emotionele achtbanen.
We roepen allebei de Vader, Zoon en de Heilige Geest aan.
Zo woest met de Ik-zei-je-sos
Want we waren het nooit eens.
Tot het punt dat ik aan je zijde zou kunnen staan.
En zich verdeeld voelen door een ijzeren getij een mijl breed
Als we de prijs in de gaten hadden gehouden, hadden we het misschien overleefd.
Maar de tijd vliegt, we hebben afscheid genomen.
Staande tegenover elkaar, opgesloten in een patstelling op de rand van een scheermesje.
Het gevoel van de stichting schudden
Met elke gekke fout die je kunt maken in een dag
We zien al onze onbreekbare golven papier mache
Tot we terug zijn.
Alle tassen zijn ingepakt.
Elke herinnering is netjes gestapeld en plastic verpakt.
Er is geen magie, geen Passie meer, of app daarvoor.
Zoals toeval het zou hebben, dat is gewoon dat
Dit is m ' n echte leven.
En de glinstering wordt dimmer in de glinsterende lichten
Het neemt af tot wat ik leef geen leven is.
Als een onschuldige in gevangene strepen
Ik hou van je.
Laten we daar beginnen.
Strip de kunst kaal
Dat is mijn hart daar
Laat me delen.
Hoe zijn we hier gekomen?
Ver van de vonk.
Wees een en al oor.
Aarde
Mijn geboorteplaats
Geboren om de eenzame roamer van het universum te zijn
En ik was gewoon een menselijk flirt, getekend van vuil.
Uit de baarmoeder naar de verpleegster gebracht
Cupido ' s vloek ontwijken tot ik je in dat rokje zag.
Venus van Milo
Mijn adembenemende ogen
Ik begon te Kat-en-muis jagen: Felix, Fievel
De achtervolging loont, ik maak mijn toonhoogte schoon en stabiel.
Niet klaar om in het stof te bijten dus wees alsjeblieft mijn koningin, Freddie.
Kwik
De jaren gingen toen haastig voorbij.
Gelukkige datums, bruiloft, eerste huis, kind en kinderkamer
Onze raketliefde werd dringend tertiair.
Omdat je naar het ziekenhuis moest, een hartaanval, een operatie.
Jupiter
Wat moet Ik doen als jij er niet bent?
Onze dochter heeft haar moeder hier nodig om haar te steunen.
De nucleaire familie kan niet zien dat je de route van Pluto gaat.
Ik wil van je houden zoals je bent.
Mars
Pseudo-sterren kunnen je aanwezigheid niet vervangen
Mijn Aurora Borealis is bedlegerig onder gloeiende lichten.
Ventilatoren en EKG-machines
Bezoekuren gelden niet voor ons met trouwringen.
Saturnus, Uranus, Neptunus, Galaxy
Emory Crawford, Long angioplastiek
De Bult in mijn keel, die klomp in je slagader
Het vooruitzicht om verder te gaan zonder jou is moeilijk voor mij.
And this is my real life withering heights
En ik bid tot Christus op de melodie van "Give Me The Night,»
Dus je kunt morgen de zon begroeten als het gordijn dicht is
Want de ochtend zonder jou is een vergane dageraad
Dus hou vol en blijf sterk.
Wacht even.