The Psychedelic Furs — Torch songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Torch" van The Psychedelic Furs.

Songteksten

A thousand rainy days
And I spoke on tongues that talk of saints
Burned down days like cigarettes
For your hollow praise
Down the days that you forget
Count the pictures that you keep
Keep it, hide it all away
Let it never show
All of this and I regret
Not a day that I was sent
Celebrated and arose
For your vanity in vain
Framed the faces I applaud
All the same sad eyes
Write the world between the lines
I heard it all, I heard it spoke
Like a name I call my life
Let it never show
All of this I now regret
Not a day that I was sent
Not a name that I might place
Not at my parade
In the four walls of my room
Standing where I wait
Others praised and I can’t come
Tore the pictures off my walls
There’s a secret that I keep
Let it never show
All of this I now regret
Not a day that I was sent
All of this I now regret
Not a name that I might place
Not at my parade
Framed the faces I applaud
All the same sad eyes
Write the world between the lines
I heard it all, I heard it spoke
In the four walls of my room

Songtekstvertaling

Duizend regenachtige dagen
En ik sprak op tongen die praten over heiligen
Afgebrande dagen als sigaretten
Voor uw holle lof
Door de dagen die je vergeet
Tel de foto ' s die je bewaart
Hou het, verberg het allemaal weg
Laat het nooit zien.
Dit alles en ik betreur
Geen dag dat ik werd gestuurd
Gevierd en opgeklommen
Voor uw ijdelheid tevergeefs
Ingelijst de gezichten ik applaudisseer
Allemaal dezelfde droevige ogen
Schrijf de wereld tussen de regels
Ik hoorde alles, ik hoorde het spreken.
Zoals een naam die ik mijn leven noem
Laat het nooit zien.
Dit alles betreur ik nu
Geen dag dat ik werd gestuurd
Geen naam die ik zou kunnen plaatsen
Niet tijdens mijn parade.
In de vier muren van mijn kamer
Staan waar ik wacht
Anderen prezen en ik kan niet komen
Scheurde de foto ' s van mijn muren
Er is een geheim dat ik bewaar
Laat het nooit zien.
Dit alles betreur ik nu
Geen dag dat ik werd gestuurd
Dit alles betreur ik nu
Geen naam die ik zou kunnen plaatsen
Niet tijdens mijn parade.
Ingelijst de gezichten ik applaudisseer
Allemaal dezelfde droevige ogen
Schrijf de wereld tussen de regels
Ik hoorde alles, ik hoorde het spreken.
In de vier muren van mijn kamer