The Psychedelic Furs — There's A World songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "There's A World" van The Psychedelic Furs.

Songteksten

I can’t wait to say goodbye before you break
In you, I get torn in two
You don’t see my reflection in my scenes
You fall, I don’t come at all
I can almost feel you bleed
You’ve been falling in too deep
I can almost hear you say
But your words get in my way
Why wait?
There’s a world outside
Why wait?
For the reason why
I come soon from the shelter of my room
You don’t move
Coming down on you
I can’t fall
All that does is made to crawl
I’m one, leave the world undone
I can almost feel you bleed
You’ve been falling in too deep
I can almost hear you say
But your words get in my way
Why wait?
There’s a world outside
Why wait?
For the reasons why
It ain’t always what I want
It ain’t always mine
Why wait?
There’s a world outside
You can’t win
Coming from the state you’re in You don’t see
My reflections and my scenes
You fall, I don’t come at all
I can almost feel you bleed
You’ve been falling in too deep
I can almost hear you say
But your words get in my way
Why wait?
There’s a world outside
Why wait?
For the reason why
It ain’t always what I want
It ain’t always mine
Why wait?
There’s a world outside
It ain’t always what I want
It ain’t always mine
Why wait?
There’s a world outside

Songtekstvertaling

Ik kan niet wachten om afscheid te nemen voordat je breekt.
In jou word ik in tweeën gescheurd.
Je ziet mijn reflectie niet in mijn scènes.
Jij valt, ik kom helemaal niet.
Ik voel je bijna bloeden.
Je bent er te diep in gevallen.
Ik kan je bijna horen zeggen
Maar jouw woorden staan in de weg.
Waarom wachten?
Er is een wereld buiten.
Waarom wachten?
Om de reden waarom
Ik kom snel uit de schuilplaats van mijn kamer.
Je beweegt niet.
Ik kom naar beneden.
Ik kan niet vallen.
Het enige wat doet is kruipen.
I ' M one, leave the world undon
Ik voel je bijna bloeden.
Je bent er te diep in gevallen.
Ik kan je bijna horen zeggen
Maar jouw woorden staan in de weg.
Waarom wachten?
Er is een wereld buiten.
Waarom wachten?
Om de redenen waarom
Het is niet altijd wat Ik wil.
Het is niet altijd van mij.
Waarom wachten?
Er is een wereld buiten.
Je kunt niet winnen.
Uit de staat waarin je je bevindt zie je niet
Mijn reflecties en mijn scènes
Jij valt, ik kom helemaal niet.
Ik voel je bijna bloeden.
Je bent er te diep in gevallen.
Ik kan je bijna horen zeggen
Maar jouw woorden staan in de weg.
Waarom wachten?
Er is een wereld buiten.
Waarom wachten?
Om de reden waarom
Het is niet altijd wat Ik wil.
Het is niet altijd van mij.
Waarom wachten?
Er is een wereld buiten.
Het is niet altijd wat Ik wil.
Het is niet altijd van mij.
Waarom wachten?
Er is een wereld buiten.