The Psychedelic Furs — Shine songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Shine" van The Psychedelic Furs.

Songteksten

Shine
I heard her sing
I need a voice given anything
All I want to dream
Flattery
Days that never come
To shine a light on the damage done
Somedays without a sound
I feel the dark even closer now
I wear it A winter coat
I’m far away but not far enough
What’s true is torn
And shouted down
The world’s at my feet
And it turns when I speak
And it shines
Shine and all that is Comes down upon me Shine and all that is Sleep, it never comes
I lay awake
All the shutters drawn
Look at me I’m shamed
My bottle done
I hear her beating down on dirty wings
I feel the room move under me
I’m far away but not far enough
What’s true is torn
And out of place
The world’s at my feet
And it turns when I speak
And it shines
Shine
I heard her sing
A crooked voice and a dirty wings
Beating under me Flattery
The world’s at my feet
And it turns when I speak
On its drums and its wheels
Shine
Shine and all that is Comes down upon me Shine and all that is Comes down upon me Shine and all that is Comes down upon me

Songtekstvertaling

Schijnen
Ik hoorde haar zingen.
Ik heb een stem nodig.
Alles wat Ik wil dromen
Vleierij
Dagen die nooit komen
Om een licht te schijnen op de schade die is aangericht
Soms zonder geluid
Ik voel het duister nu nog dichterbij.
Ik draag het een winterjas.
Ik ben ver weg, maar niet ver genoeg.
Wat Waar is, is verscheurd.
En schreeuwde naar beneden
De wereld ligt aan mijn voeten.
En het draait als ik spreek
En het schijnt
Shine and all that is come down on me Shine and all that is Sleep, it never comes
Ik lag wakker.
Alle luiken getrokken
Kijk me aan. Ik schaam me.
Mijn fles is klaar.
Ik hoor haar op vieze vleugels slaan.
Ik voel de kamer onder me bewegen.
Ik ben ver weg, maar niet ver genoeg.
Wat Waar is, is verscheurd.
En niet op zijn plaats.
De wereld ligt aan mijn voeten.
En het draait als ik spreek
En het schijnt
Schijnen
Ik hoorde haar zingen.
Een scheve stem en een vieze vleugels
Slaan onder Mijn vleierij
De wereld ligt aan mijn voeten.
En het draait als ik spreek
Op trommels en wielen
Schijnen
Schijn en alles wat op mij neer komt schijn en alles wat op mij neerdaalt schijn en alles wat op mij neerdaalt