The Psychedelic Furs — New Dream songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "New Dream" van The Psychedelic Furs.

Songteksten

I see your pretty face
Go to check her and scan
I look in between the lines
And there’s somebody new
And she don’t know my name
Waiting for a life to change
I’ve been wasting my time
In the back of a new dream
I’ve been wasting time
In the back of a new dream
I’ve been wasting my time
In a brand new dream
Waiting for life to change
I see your pretty face
It’s so shaken and blue
I’ve been looking between the lines
I’ve been wasting time
In the back of a new dream
I’ve been wasting time
In the back of a new dream
Nobody’s gonna fake
Every time you tell the lie
And nobody’s gonna tie my shoes
Or tie me up in chains
As a girl I want it all
To tell you everything she knows
And that anything to sleep with you
When your eyes are closed
And I’ve been wasting all my time
In the back of a new dream
I’ve been wasting all my time
In the back of a new dream
I’ve been wasting all my time
In the back of a new dream
I’ve been wasting all my time
In the back of a new dream

Songtekstvertaling

Ik zie je mooie gezichtje.
Controleer haar en scan haar.
Ik kijk tussen de lijnen
En er is iemand nieuw
En ze weet mijn naam niet.
Wachten tot een leven verandert
Ik heb mijn tijd verspild.
In de rug van een nieuwe droom
Ik heb tijd verspild.
In de rug van een nieuwe droom
Ik heb mijn tijd verspild.
In een gloednieuwe droom
Wachten tot het leven verandert
Ik zie je mooie gezichtje.
Het is zo geschud en blauw
Ik heb tussen de lijnen gezocht.
Ik heb tijd verspild.
In de rug van een nieuwe droom
Ik heb tijd verspild.
In de rug van een nieuwe droom
Niemand doet alsof.
Elke keer als je de leugen vertelt
En niemand gaat mijn veters strikken.
Of me vastbinden in kettingen
Als een meisje wil ik alles
Om je alles te vertellen wat ze weet.
En dat alles om met je naar bed te gaan
Wanneer je ogen dicht zijn
En ik heb al mijn tijd verspild.
In de rug van een nieuwe droom
Ik heb al mijn tijd verspild.
In de rug van een nieuwe droom
Ik heb al mijn tijd verspild.
In de rug van een nieuwe droom
Ik heb al mijn tijd verspild.
In de rug van een nieuwe droom