The Psychedelic Furs — Mother - Son songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Mother - Son" van The Psychedelic Furs.

Songteksten

Mary comes in a bows
And all her lipstick pearls and clothes
Come falling down
Come falling at her feet
Got a knife and a spoon
And a rose on my suit
Mother-son
Dark as crows
Here above
I keep two feet on my floor
She’s like a dove
There’s a law she keeps
Come falling down
Steal her things
Come falling down
All her rings
Come falling down
All that she was sold
Second hand handed you
With a heart to fill my shoes
And mother-son
Dark as crows
She comes knocking down
Sad mother-son
On a cross
In her sleep
On her sheets
With a lie
That she keeps
In here, nothing breathes
A penny sent
For your thought
She comes knocking down my door
Sad mother-son
Mother-son

Songtekstvertaling

Mary komt in een boog
En al haar lippenstift parels en kleren
Kom naar beneden
Komen vallen aan haar voeten
Ik heb een mes en een lepel.
En een roos op mijn pak.
Moeder-zoon
Zo donker als kraaien
Hier boven
Ik hou twee voeten op mijn vloer
Ze is als een duif.
Ze heeft een wet.
Kom naar beneden
Steel haar spullen.
Kom naar beneden
Al haar ringen
Kom naar beneden
Alles wat ze verkocht werd.
Tweede hand gaf je
Met een hart om in mijn schoenen te staan
En moeder-zoon
Zo donker als kraaien
Ze komt neerslaan.
Verdrietige moeder-zoon
Op een kruis
In haar slaap
Op haar lakens
Met een leugen
Dat houdt ze
Hier ademt niets.
Een penny gestuurd
Voor uw gedachte
Ze komt mijn deur intrappen.
Verdrietige moeder-zoon
Moeder-zoon