The Psychedelic Furs — Book of Days songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Book of Days" van The Psychedelic Furs.

Songteksten

The air here tastes like poison
The traffic moves on broken roads
The river runs like silver
My own feelings let me down
She’s 14 and she’s fading
There’s a wasted year for
Every train that passes
She is leaving someday
Someday never comes
This road is poison
Walk me to the wheels
I fear for my life
This road is poison
Lovers coo goodbye
Singing don’t forget me boys
Tired of waiting in the cheap seats
She is haunted by her failure here
The river runs like silver
My own feelings let me down
She’s 24 and feels it Like a wasted year
For every day that passes
She is leaving one day
One day never comes
This road poison
Walk me to the wheels
I fear for my life
This road is poison
Lovers coo goodbye
Singing don’t forget me boys
In monday morning houses down
Through gravel yards and dirty smoke
To somewhere on the sky line
What I feel is still the same
She’s 40 and afraid that there’s
A wasted life for every town that passes
She is leaving here but
Nothing here remains
This road is poison
Walk me to the wires
I fear for my life
This road is poison
Lovers coo goodbye
Singing don’t forget me boys

Songtekstvertaling

De lucht hier smaakt naar vergif.
Het verkeer verplaatst zich over gebroken wegen
De rivier stroomt als zilver.
Mijn eigen gevoelens hebben me teleurgesteld.
Ze is 14 en ze vervaagt.
Er is een verspild jaar voor
Elke trein die passeert
Ze gaat op een dag weg.
Op een dag komt er nooit
Deze weg is vergif.
Loop met me mee naar de wielen.
Ik vrees voor mijn leven.
Deze weg is vergif.
Liefs COO goodbye
Zingen vergeet me niet jongens
Moe van het wachten in de goedkope stoelen
Ze wordt hier achtervolgd door haar falen.
De rivier stroomt als zilver.
Mijn eigen gevoelens hebben me teleurgesteld.
Ze is 24 en voelt het als een verspild jaar
Voor elke dag die voorbij gaat
Ze vertrekt op een dag.
Een dag komt nooit
Dit weggif
Loop met me mee naar de wielen.
Ik vrees voor mijn leven.
Deze weg is vergif.
Liefs COO goodbye
Zingen vergeet me niet jongens
In maandagochtend huizen verderop
Door grindvelden en vuile rook
Naar ergens op de hemellijn
Wat ik voel is nog steeds hetzelfde.
Ze is 40 en bang dat er
Een verspild leven voor elke stad die voorbij gaat
Ze gaat hier weg, maar ...
Er is hier niets meer over.
Deze weg is vergif.
Loop met me mee naar de draden
Ik vrees voor mijn leven.
Deze weg is vergif.
Liefs COO goodbye
Zingen vergeet me niet jongens