The Psychedelic Furs — All About You songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "All About You" van The Psychedelic Furs.

Songteksten

Now the time is almost done
The race for last is almost run
And almost paid
From where I stand, I’ve got a view
Out of all the miles of you
Where I wait
I know what’s true
All about you
Through my window there’s a sound
There’s a face in every crowd
A lot like you
Is what you wanted what you took?
All the lines that leave you shook
Leave me cold
I know what’s true
All about you
Someone’s knocking at my door
Down my stairs, I hear you call
But I won’t wake
The seconds move the time along
And all my silence seems so long
I don’t break
I know what’s true
All about you
I know what’s true
All about you
I know what’s true
All about you

Songtekstvertaling

Nu is de tijd bijna voorbij.
De race voor het laatst is bijna afgelopen.
En bijna betaald
Van waar ik sta, heb ik een uitzicht
Uit alle mijlen van jou
Waar ik wacht
Ik weet wat waar is.
Alles over jou
Door mijn raam is er een geluid.
Er is een gezicht in elke menigte
Net als jij.
Is wat je wilde wat je nam?
Alle lijnen die je verlaten
Laat me koud
Ik weet wat waar is.
Alles over jou
Er klopt iemand aan mijn deur.
Ik hoor je roepen.
Maar Ik zal niet wakker worden.
De seconden verplaatsen de tijd
En al mijn stilte lijkt zo lang
Ik breek niet.
Ik weet wat waar is.
Alles over jou
Ik weet wat waar is.
Alles over jou
Ik weet wat waar is.
Alles over jou