The Movement — Say Hello songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Say Hello" van The Movement.

Songteksten

You got to get up, stand
Rise to the music jump up If you loving what you’re doing and never ready to give up
'Cause we lifting you high right by your boot straps
Who’s that crew keeping them hollerin true that
You got to wake up, live, love with a bit of energy
'Cause the rhythm you’re sending me is oh so nice
And I finally found the reason the meaning for my beliefs
And I been waiting for this my whole life
And I said
CHORUS:
Say hello to the table if it turns you
Say hello to the fire if it burns you
Say hello to the color of my eyes
Just don’t say good bye
Don’t be afraid
Say hello to the table if it turns you
Say hello to the fire if it burns you
Say hello to the bluing of the sky
Just don’t say good bye
Don’t be afraid
You got to shape up ship out
Dip to the music flip out
If you’re loving what you’re doing and never ready to give out
If it sends you a message you’re dying to hear
You better open up your eyes
Let if find your ears
You got to wake up, live, love with a bit of energy
'Cause the feeling you’re sending me is oh so nice
And I finally found the purpose
It’s perfect 'cause I deserve it I been waiting for this my whole life
And I said
Pickin it up from where we left off ya see
Witches are real and if you don’t believe me You can flip on the news on any t. v But only music hypnotize me So we gonna bump till the break of dawn
Pass it on the music blasts and lasts the night long
Live for the sea and be eternally
Loving because the sweet reggae music makes me CHORUS

Songtekstvertaling

Je moet opstaan, sta op.
Rise to the music jump up If you loving what you ' re doing and never ready to give up
Want we tillen je hoog bij je laarsriemen.
Wie houdt ze in de gaten?
Je moet wakker worden, leven, liefde met een beetje energie
Want het ritme dat je me stuurt is zo mooi
En ik vond eindelijk de reden voor mijn geloof.
En ik heb hier mijn hele leven op gewacht.
En ik zei:
CHORUS:
Zeg hallo tegen de tafel als het je verandert.
Zeg hallo tegen het vuur als het je verbrandt.
Zeg hallo tegen de kleur van mijn ogen
Zeg alleen geen gedag.
Wees niet bang.
Zeg hallo tegen de tafel als het je verandert.
Zeg hallo tegen het vuur als het je verbrandt.
Zeg hallo tegen het blauwen van de hemel
Zeg alleen geen gedag.
Wees niet bang.
Je moet het schip in orde maken.
Dip naar de muziek flip out
Als je houdt van wat je doet en nooit klaar bent om uit te geven
Als het je een boodschap stuurt, wil je die graag horen.
Doe je ogen maar open.
Let if find your oars
Je moet wakker worden, leven, liefde met een beetje energie
Want het gevoel dat je me stuurt is zo leuk
En ik heb eindelijk het doel gevonden.
Het is perfect want ik verdien het Ik heb hier mijn hele leven op gewacht
En ik zei:
Ga verder waar we gebleven waren.
Heksen zijn echt en als je me niet gelooft ... kun je het nieuws op tv aanzetten ... maar alleen muziek hypnotiseert me ... dus we gaan tot de dageraad.
Geef het door op de muziek blaast en duurt de nacht lang
Leef voor de zee en blijf eeuwig
Liefdevol omdat de zoete reggae muziek me doet zingen