The Movement — Green Girl songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Green Girl" van The Movement.

Songteksten

I was introduced to the white girl
I was introduced to the green girl
I was introduced to the yellow haired
Polka dotted fly triple stack
Twenty-five dollar bill girl
I’m introduced to the brown girl
I was introduced to the paper girl
I was introduced the liquid form
Come on now stick it where it’s warm baby
Just don’t turn away
I hear the music and I feel the soul
Now get your green together
Cause it’s time to roll
I know the color’s swirlin acid takin its toll
But if you wanna be free
Well you can never go home
Cause I refuse to take the time
Not to lay it on the line
White girl get it from the front
Green girl take it from behind
With all this shit, from all I’ve seen
Nothing or something, it’s all green
It’s dedicated to the lady who kept me up in the night time
Enabled me to write rhymes
And hit me with them white lines
And high times, better for sure know I’m down till the casket falls
While I’m blowing reefer rings of smoke
The size of basketballs
And I got the method if you want it come and get it
I bet it will be the most unregrettable chemical ever
Making you feel like you was sittin' on top of the world
And giving props to all of my colors and all of my girls
So much in a name
So much more in you

Songtekstvertaling

Ik werd voorgesteld aan het blanke meisje.
Ik werd voorgesteld aan het groene meisje
Ik werd voorgesteld aan de geelharige
Polka stipple fly triple stack
25 dollar biljet meisje
Ik ben voorgesteld aan het bruine meisje.
Ik werd voorgesteld aan het papiermeisje.
Ik werd voorgesteld aan de vloeibare vorm
Kom op, steek het waar het warm is.
Draai je niet om.
Ik hoor de muziek en ik voel de ziel
Zorg dat je groen krijgt.
Want het is tijd om te rollen
Ik weet dat de kleur swirlin acid zijn tol eist
Maar als je vrij wilt zijn
Je kunt nooit meer naar huis.
Want Ik weiger de tijd te nemen.
Niet om het op het spel te zetten.
Blanke meid krijgt het van voren.
Groen meisje neemt het van achteren
Met al deze shit, van alles wat ik heb gezien
Niets of iets, het is allemaal groen.
Het is opgedragen aan de dame die me ' s nachts wakker hield.
Stelde me in staat om rijmpjes te schrijven
En sla me met die witte lijnen.
En high times, better for sure know I ' m down till the kistet falls
Terwijl ik reefer ringen van rook blaas
De grootte van basketballen
En ik heb de methode als je het wilt, kom het dan halen.
Ik wed dat het de meest ongeregretbare chemische stof ooit zal zijn.
Je het gevoel geven dat je op de top van de wereld zat
En het geven van rekwisieten aan al mijn kleuren en al mijn meisjes
Zoveel in een naam
Zoveel meer in jou