The Mountains — The Sound Of Our Guns songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Sound Of Our Guns" van The Mountains.

Songteksten

So I will fail again
Tonight I sleep with open eyes
Here comes the bitterness
That doesn’t end until someone dies
And if you find me here you know I’ll never need to lie
At night our fireworks paint coloured patterns in the sky
I’ve seen you dance on broken glasses
But I’ve never heard you laugh before
Sometimes I wonder if the feelings really die
How soft a bullet seems to slide
And how they echo through the night
As if they never will arrive
I never realized you had so many secret lives
(And I forget from time to time that you were right)
But all my many selves sometimes took pleasure in your knives
(But I recall you always tag along for fights)
We’re gonna take on ancient lovers
With our cold and tender arms tonight
Sometimes I wonder if the feelings really die
How soft a bullet seems to slide
And how they echo through the night
As if they never will arrive
Just listen to the sound
The sound of our guns
(end)

Songtekstvertaling

Dus zal ik weer falen.
Vanavond slaap ik met open ogen
Hier komt de bitterheid
Dat eindigt pas als er iemand sterft.
En als je me hier vindt, Weet je dat ik nooit hoef te liegen.
'S nachts Kleuren onze vuurwerkverf patronen in de lucht
Ik heb je zien dansen op gebroken glazen.
Maar ik heb je nog nooit horen lachen.
Soms vraag ik me af of de gevoelens echt sterven.
Hoe zacht een kogel lijkt te glijden
En hoe ze echo door de nacht
Alsof ze nooit zullen aankomen.
Ik wist niet dat je zoveel geheime levens had.
En ik vergeet af en toe dat je gelijk had.)
Maar al m ' n zelf genoot soms van uw messen.
Maar ik herinner me dat je altijd mee ging naar gevechten)
We nemen het op tegen oude geliefden.
Met onze koude en tedere armen vanavond
Soms vraag ik me af of de gevoelens echt sterven.
Hoe zacht een kogel lijkt te glijden
En hoe ze echo door de nacht
Alsof ze nooit zullen aankomen.
Luister naar het geluid.
Het geluid van onze wapens
(einde)