The Mountains — Between Two Fires songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Between Two Fires" van The Mountains.

Songteksten

I was born again
Every night
Into trial for a while
Half awake
Out of breath
Shivering
Saying things
Whats happening?
What’s going on?
Whos hiding there?
Anywhere?
The other side
of getting by is losing every sense of pride
When our lungs collapse
When our voices dissolve
I will join the s When the waves roll in And we all turn to dust
In between two fires
I’ll try to forgive myself
When our lungs collapse
When our voices dissolve
I will join the s When the waves roll in And we all turn to dust
In between two fires
On mountaintops
In Manasteries
On river banks
In cemeteries
In prison cells
On balconies
In dancing halls
Through guillotines
I was born again every night
Tunnelling to the light
The other side of getting by is losing every sense of pride
Above a thousand islands in my sleep
We lose our treasures in the sea
I find myself now
Proudly stealing
Parts i need for me When our lungs collapse
When our voices dissolve
When the waves roll in And we all turn to dust
In between two fires
I’ll try to forgive myself x3
End

Songtekstvertaling

Ik ben wedergeboren
Elke nacht
Voor een tijdje in de rechtbank
Half wakker
Buiten adem
Huiveren
Dingen zeggen
Wat gebeurt er?
Wat is er aan de hand?
Wie verbergt zich daar?
Waar dan ook?
Overkant
om rond te komen is elk gevoel van trots verliezen.
Als onze longen instorten
Als onze stemmen verdwijnen
Ik sluit me aan bij de s als de golven naar binnen rollen en we allemaal tot stof veranderen
Tussen twee vuren.
Ik zal proberen mezelf te vergeven.
Als onze longen instorten
Als onze stemmen verdwijnen
Ik sluit me aan bij de s als de golven naar binnen rollen en we allemaal tot stof veranderen
Tussen twee vuren.
Op bergtoppen
In Manasterijen
Op de oevers van de rivier
Op begraafplaatsen
In gevangeniscellen
Op balkons
In danszalen
Door de guillotines
Ik ben elke nacht herboren.
Tunneling naar het licht
De andere kant van het overleven is elk gevoel van trots verliezen.
Boven duizend eilanden in mijn slaap
We verliezen onze schatten in de zee
Ik vind mezelf nu
Trots stelen
Delen die ik nodig heb als onze longen instorten.
Als onze stemmen verdwijnen
Als de golven naar binnen rollen en we allemaal tot stof vergaan
Tussen twee vuren.
Ik zal proberen mezelf te vergeven x3
Einde