The Lesser Light Collective — The Lamb Wins (Reprise) songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Lamb Wins (Reprise)" van The Lesser Light Collective.

Songteksten

See how the story ends befor the end begins
The lamb wins, the lamb wins
The world good and evils
Praise to the one who triumph over all our sins
The lamb wins, the lamb wins
Worthy, Jesus is worthy
Yes he is worthy for he is love
Glorious and yes victorious
he tried and solve all
And thou of us
Praise him, our God did praise,
to reign forever and forevermore
Crown him gather around him,
and be outstanding
As lambs wins the war
See how the story ends befor the end begins
The lamb wins, the lamb wins
The world good and evils
Praise to the one who triumph over all our sins
The lamb wins, the lamb wins

Songtekstvertaling

Zie hoe het verhaal eindigt voor het einde begint
Het Lam wint, het Lam wint
De wereld goed en kwaad
Prijs degene die zegeviert over al onze zonden.
Het Lam wint, het Lam wint
Waardig, Jezus is waardig
Ja, Hij is waardig want hij is liefde
Glorieus en ja zegevierend
hij probeerde alles op te lossen.
En gij van ons
Loof hem, Onze God zij geprezen,
om voor eeuwig en altijd te regeren
Kroon hem om hem heen.,
en uitstekend zijn
Als lammeren de oorlog winnen
Zie hoe het verhaal eindigt voor het einde begint
Het Lam wint, het Lam wint
De wereld goed en kwaad
Prijs degene die zegeviert over al onze zonden.
Het Lam wint, het Lam wint