The Hardkiss — Rain songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Rain" van The Hardkiss.

Songteksten

One day of my life.
People are running through the night in sweet confusion.
One day to find what matters and what does not matter in this illusion.
An endless day ends.
An endless rain stops.
Because only your love is lifting me up.
An endless day ends.
An endless rain stops.
Because only your voice is lifting me up.
Stay wet.
My dress is white.
You are holding me.
I am falling in your silence.
Your love is so quiet.
That I am feeling my heart beating just between us.
Life is a race and only love wins.
In emptiness you are giving me wings.
Love is a joy.
Love is a pain.
Love is a girl under the rain.

Songtekstvertaling

Eén dag van mijn leven.
Mensen rennen door de nacht in zoete verwarring.
Op een dag vinden wat er toe doet en wat er niet toe doet in deze illusie.
Een eindeloze dag eindigt.
Een eindeloze regen stopt.
Omdat alleen jouw liefde me optilt.
Een eindeloze dag eindigt.
Een eindeloze regen stopt.
Omdat alleen jouw stem me optilt.
Blijf nat.
Mijn jurk is wit.
Je Houdt me vast.
Ik val in uw stilte.
Je liefde is zo stil.
Dat ik mijn hart voel kloppen tussen ons.
Het leven is een race en alleen liefde wint.
In leegte geef je me vleugels.
Liefde is een vreugde.
Liefde is een pijn.
Liefde is een meisje onder de regen.

Videoclip voor het nummer Rain (The Hardkiss)