The Hardkiss — Little Girl songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Little Girl" van The Hardkiss.

Songteksten

Mary is crying, she forgot to say «Goodbye»
She is leaving town. Big city is shining,
The attraction’s in the blood!
But it seems somehow, she’s in danger now!
Got lost in the woods
Little girl is screaming loud
And crying somebody’s name
I’m hope that the wolves fell asleep and
The weeping girl won’t wake them up this night
People divided into the victims and the beasts
Mary has no choice. Big cities provided scary rules —
No fear, no voice! You won’t get enough!
You won’t free your love!
Got lost in the woods
Little girl is screaming loud
And crying somebody’s name
I’m hope that the wolves fell asleep and
The weeping girl won’t wake them up this night
The eyes the colour of the nuts,
The colour of the blood,
The colour of the ignorance and love
Who cares about love!
They don’t need at all
Her innocence and her romance
Got lost in the woods
Little girl is screaming loud
And crying somebody’s name
I’m hope that the wolves fell asleep and
The weeping girl won’t wake them up this night
Got lost in the woods
Little girl is screaming loud
And crying somebody’s name
I’m hope that the wolves fell asleep and
The weeping girl won’t wake them up this night

Songtekstvertaling

Mary huilt, ze vergat afscheid te nemen.»
Ze verlaat de stad. Grote stad schijnt,
De aantrekkingskracht zit in het bloed.
Maar het lijkt erop dat ze nu in gevaar is.
Verdwaald in het bos
Kleine meid schreeuwt luid
En iemands naam huilen
Ik hoop dat de wolven in slaap zijn gevallen en
Het huilende meisje zal ze vannacht niet wakker maken.
Mensen verdeeld in slachtoffers en dieren
Mary heeft geen keus. Grote steden zorgden voor enge regels. —
Geen angst, geen stem! Je krijgt er niet genoeg van.
Je zult je liefde niet bevrijden!
Verdwaald in het bos
Kleine meid schreeuwt luid
En iemands naam huilen
Ik hoop dat de wolven in slaap zijn gevallen en
Het huilende meisje zal ze vannacht niet wakker maken.
De ogen de kleur van de noten,
De kleur van het bloed,
De kleur van de onwetendheid en liefde
Wie geeft er om liefde?
Die hebben ze helemaal niet nodig.
Haar onschuld en haar romantiek
Verdwaald in het bos
Kleine meid schreeuwt luid
En iemands naam huilen
Ik hoop dat de wolven in slaap zijn gevallen en
Het huilende meisje zal ze vannacht niet wakker maken.
Verdwaald in het bos
Kleine meid schreeuwt luid
En iemands naam huilen
Ik hoop dat de wolven in slaap zijn gevallen en
Het huilende meisje zal ze vannacht niet wakker maken.

Videoclip voor het nummer Little Girl (The Hardkiss)