The Earls of Mars — The Swinger songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Swinger" van The Earls of Mars.

Songteksten

The Swinger He Swang And He Swung
Come Watch His Dance
Just Go With The Flow There Is No
Need For You To Hold His Hand
He’s Reaching Down Into The Part of Man
That’s Long Since Gone Since Shone So Stare And Stand
I Don’t Need These People In Front of Me
I Just Need The Rhythm To Set Me Free
Don’t Believe A Word They Say
I Don’t Believe A Word They Say
And As He Danced Came A Sneer From The Crowd
The Kind of Derision Only The Foolish Are Allowed
As They Could Not Understand How This Man Was Still Alive
The Swinger Was Dancing With The Beast In His Eyes
And It Rages On As It Plays His Song
And He Shattered Their Minds With His Turbulence
Deluded, Heroic, Pernicious, Enshrined
Berserking Expletives The Swinger Arrives
Soon, Too Soon Are We Where Eyes Lost Their Worth
So Dark It’s Hard To Tell The Lovers From The Cursed

Songtekstvertaling

Hij Zwaaide En Zwaaide.
Kom Naar Zijn Dans Kijken
Ga Gewoon Met De Stroom Mee Er Is Geen
Je Moet Zijn Hand Vasthouden.
Hij reikt naar beneden in het deel van de mens
Dat is lang geleden sinds Shone zo staar en sta
Ik heb deze mensen niet nodig waar ik bij Ben.
Ik Heb Het Ritme Nodig Om Me Te Bevrijden.
Geloof geen woord van wat ze zeggen.
Ik geloof geen woord van wat ze zeggen.
En Toen Hij Danste Kwam Er Een Grijns Uit De Menigte
Het soort bespotting alleen de dwazen zijn toegestaan
Omdat Ze Niet Konden Begrijpen Hoe Deze Man Nog In Leven Was.
De Swinger Danste Met Het Beest In Zijn Ogen.
En Het Ramt Door Terwijl Het Zijn Lied Speelt
En Hij Verbrijzelde Hun Gedachten Met Zijn Turbulentie.
Misleid, Heldhaftig, Verderfelijk, Verankerd
Berserkende Uitdrukkingen De Swinger Komt
Binnenkort, Te Vroeg Zijn We Waar De Ogen Verloren Hun Waarde
Zo donker dat het moeilijk is om de geliefden te onderscheiden van de vervloekte.