The Deep Dark Woods — Gonna Have A Jubilee songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Gonna Have A Jubilee" van The Deep Dark Woods.

Songteksten

These empty bar rooms
And worn out lives
I can’t stand the darkness
Or the false advice
My heart is on fire
But the devil’s everywhere
The light is shining
But I can’t stand the glare
I can’t stand the glare
It’s a long way to where I’m going
Where I long to be
If I ever make it over there
We’re gonna have jubilee
We’re gonna have a jubilee
How shall I
Leave this tune
With a joyful me
Or a treacherous doom
Will I cross over
Or will I be denied
If I wait and I wander
Will I be cast aside
Will I be cast aside
It’s a long way to where I’m going
Where I long to be
If I ever make it over there
We’re gonna have jubilee
We’re gonna have a jubilee

Songtekstvertaling

Deze lege bar Kamers
En versleten levens
Ik kan de duisternis niet uitstaan.
Of het valse advies
Mijn hart staat in brand
Maar de duivel is overal
Het licht schijnt
Maar ik kan niet tegen de schittering.
Ik kan niet tegen de schittering.
Het is een lange weg naar waar ik heen ga.
Waar ik naar verlang
Als ik het daar ooit haal
We gaan jubilee vieren.
We gaan een jubileum houden.
Hoe zal ik
Laat deze melodie achter
Met een vreugdevolle ik
Of een verraderlijke ondergang.
Zal ik oversteken
Of zal Ik worden geweigerd
Als ik wacht en ik dwaal
Zal ik aan de kant gezet worden
Zal ik aan de kant gezet worden
Het is een lange weg naar waar ik heen ga.
Waar ik naar verlang
Als ik het daar ooit haal
We gaan jubilee vieren.
We gaan een jubileum houden.