The Butchies — Insult To Injury songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Insult To Injury" van The Butchies.

Songteksten

they say you’re young
too young to know
how much you feel
thank hormones
but anyone can tell
add insult to injury
you hear the thunder baby
will you run to me
some sense of grief
a loss for words
explain your need to see this girl
a crush born at 14
don’t doubt sincerity
she’d wait for you forever
to always be 14
you taste the years gone by
her hands were always hers
her kiss was never yours
her parents think they watch TV
somehow they still know everything
she says her nerves are making it difficult to speak
and countless hours of sleeping
have made her legs weak
so hot so cold
so good to be 25
such torment lies in lips like mine
you taste the years gone by
you’ll look and not recognize
her hands were always hers
her kiss was never yours
you can’t tear us
you can’t make us break our hearts apart
you can’t
no one comes between a love like this
she’ll pass her in the hall will she look the other way

Songtekstvertaling

ze zeggen dat je jong bent.
te jong om te weten
hoeveel je voelt
Dank hormonen
maar iedereen kan het zien.
voeg belediging toe aan de verwonding
je hoort de donder baby
wil je naar me toe rennen?
een gevoel van verdriet
een woordverlies
leg uit dat je dit meisje wilt zien.
een verliefdheid geboren op 14
twijfel niet aan oprechtheid.
ze zou voor altijd op je wachten.
om altijd 14 te zijn
je proeft de jaren voorbij
haar handen waren altijd van haar.
haar kus was nooit van jou.
haar ouders denken dat ze TV kijken.
op een of andere manier weten ze nog steeds alles.
ze zegt dat haar zenuwen het moeilijk maken om te praten.
en ontelbare uren van Slapen
hebben haar benen zwak gemaakt
zo heet zo koud
zo goed om 25 te zijn
zulke kwelling ligt in lippen zoals de mijne
je proeft de jaren voorbij
je zult kijken en niet herkennen
haar handen waren altijd van haar.
haar kus was nooit van jou.
je kunt ons niet verscheuren.
je kunt ons onze harten niet laten breken.
dat kan niet.
niemand komt tussen een liefde als deze
ze zal haar passeren in de hal zal ze de andere kant op Kijken