The Allstonians — Miss Understood songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Miss Understood" van The Allstonians.

Songteksten

Train late and payphone wait
Penn Station preachers in a frenzied state
Unfold phone numbers past an hour late
Had no idea it was a chosen day, but
Only Miss Understood really hears what I say
To her I never repeat
Little Miss Understood, she was the first in the fray
And she will never repeat
These cabs can be so strange
Crawling through red lights while I call your name
Tears make the neon lights just run like rain
My friend’s a picture who’s just lost his frame, 'cause
One year has passed and more have gone
We can’t let madness get us on the run
Hold on to what you love before it’s gone
With any luck, maybe she’ll hear this song, 'cause

Songtekstvertaling

Trein laat en telefooncel wachten
Penn Station predikers in een uitzinnige staat
Ontvouw telefoonnummers na een uur te laat
Ik had geen idee dat het een gekozen dag was, maar ...
Alleen Miss verstond echt wat ik zeg
Voor haar herhaal ik het nooit.
Kleine juffrouw begreep het, zij was de eerste in de strijd.
En ze zal nooit herhalen
Deze taxi ' s kunnen zo vreemd zijn.
Kruipend door rode lichten terwijl ik je naam roep
Tranen maken de neonlichten net als regen
Mijn vriend is een foto die net zijn beeld kwijt is, want
Een jaar is voorbij en er zijn er meer voorbij gegaan.
We kunnen ons niet door waanzin laten op de vlucht slaan.
HOU VAST AAN waar je van houdt voordat het weg is.
Met een beetje geluk, misschien hoort ze dit lied, want