The Allstonians — Brighton Memories songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Brighton Memories" van The Allstonians.

Songteksten

Hanging out on Brighton Ave.
Watching ladies walk with daily chores
Laundry baskets, grocery bags
Disappear behind windows and doors
Canary yellow houses stand
Nest to lots where school boys hide in trees
Pairs of dogs that wag their tails
Shouts of joy and screams for wounded knees
Brighton memories never change from year to year
So I’ll never have to look to find a home
Children cry on benches clear
Water cheeks are filled with roses red
Old men smile beamingly
Ask if you’ll repeat what you just said
Party on the block each year
Lots of beer that goes right to your head
Old men wander aimlessly
Ask if you’ll repeat what you just said

Songtekstvertaling

Rondhangen op Brighton Ave.
Dames zien lopen met dagelijkse klusjes
Wasmanden, boodschappentassen
Verdwijnen achter ramen en deuren
Kanariegele huizen staan
Nest naar veel waar schooljongens zich verstoppen in bomen
Paar honden die hun staart wapperen
Kreten van vreugde en geschreeuw voor gewonde knieën
Brighton herinneringen veranderen nooit van jaar tot jaar.
Dus ik hoef nooit een thuis te zoeken.
Kinderen huilen op banken veilig
Waterwangen zijn gevuld met rozen rood
Oude mannen glimlachen.
Vraag of je wilt herhalen wat je net zei.
Feest in de straat elk jaar
Veel bier dat recht naar je hoofd stijgt.
Oude mannen dwalen doelloos
Vraag of je wilt herhalen wat je net zei.