The Allstonians — Answering Machine songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Answering Machine" van The Allstonians.

Songteksten

A cracked voice that never changed
Just started using a different pattern
Laughs at the words I left
Although he doesn’t know just why
Two friends, too removed;
Ten-year olds get ten years older
He could finish my sentences but now he can’t discern my lies
(chorus)
Friends come, friends go
Some feelings slowly die
But I don’t know about the things he’s seen
With all the effort we spent chasing different dreams
He sounded nervous on my answering machine
I was out walking in the rain
I had to get my head together
Sometimes I fear I’m years away
From all the promises I made
I turned and headed in,
Though I couldn’t find my resolution
And I remembered we could always count
Upon the other putting everything right
I fear he hopes
That I will catch myself
But I don’t know about the things he’s seen
With all the effort we’ve spent chasing different dreams
He sounded nervous on my answering machine
Hey you, what’s up man?
I thought I’d just check in
I hoped you would be around now,
But I missed you again
Give a call, if you want to,
When you get a chance
I haven’t seen you in a while but,
You know how it gets, you know how it gets
Catchwords and running gags,
Don’t even seem to close the distance,
While I try my very best to make you laugh as we did then
And, when it’s time to go,
We’re both searching for the right conclusion
I’ll know you less and miss you more before I see you once again
Friends come, friends grow
Some feelings surely die
But I don’t know about the things he’s seen
With all the effort we’ve spent chasing different dreams
He sounded nervous on my answering machine

Songtekstvertaling

Een gebarsten stem die nooit veranderde
Net begonnen met het gebruik van een ander patroon
Lacht om de woorden die ik achterliet
Hoewel hij niet weet waarom.
Twee vrienden, te ver weg.;
Tienjarigen worden tien jaar ouder.
Hij kon mijn zinnen afmaken, maar nu kan hij mijn leugens niet onderscheiden.
(Chorus)
Vrienden komen, vrienden gaan
Sommige gevoelens sterven langzaam.
Maar ik weet niet wat hij gezien heeft.
Met alle moeite die we spendeerden om verschillende dromen na te jagen
Hij klonk nerveus op mijn antwoordapparaat.
Ik liep in de regen.
Ik moest mijn hoofd erbij houden.
Soms ben ik bang dat ik jaren weg ben.
Van alle beloftes die ik maakte
Ik draaide me om en ging naar binnen.,
Hoewel ik mijn resolutie niet kon vinden
En ik herinnerde me dat we altijd konden tellen.
Aan de andere kant alles recht zetten
Ik vrees dat hij hoopt
Dat ik mezelf zal vangen
Maar ik weet niet wat hij gezien heeft.
Met alle moeite die we hebben gedaan om verschillende dromen na te jagen
Hij klonk nerveus op mijn antwoordapparaat.
Hé jij, hoe gaat het man?
Ik kom even langs.
Ik hoopte dat je er nu zou zijn.,
Maar ik heb je weer gemist.
Bel me als je wilt.,
Als je de kans krijgt
Ik heb je al een tijdje niet gezien, maar ... ,
Je weet hoe het wordt, je weet hoe het wordt.
Trefwoorden en gag ' s,
De afstand lijkt niet eens te sluiten.,
Terwijl ik mijn best doe om je aan het lachen te maken zoals we toen deden
En als het tijd is om te gaan,
We zoeken allebei naar de juiste conclusie.
Ik zal je minder leren kennen en je meer missen voordat ik je weer zie.
Vrienden komen, vrienden groeien
Sommige gevoelens gaan zeker dood.
Maar ik weet niet wat hij gezien heeft.
Met alle moeite die we hebben gedaan om verschillende dromen na te jagen
Hij klonk nerveus op mijn antwoordapparaat.