The Age of Rockets — What Story Down There Awaits Its End songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "What Story Down There Awaits Its End" van The Age of Rockets.

Songteksten

A steady hand at dooms blank stare
with voices calling you back to bed.
Delancey Street trembles beneath
as you rise to meet the day
It’s a long night wide awake
with work in the morning and I’m
Saving each word from certain death
always look right, always turn left
and I’m up to meet you there
Cat got your tongue and left the rest
got chased around like marionettes
and i’m up to meet you there

Songtekstvertaling

Een vaste hand naar dooms lege blik
met stemmen die je terug naar bed roepen.
Delancey Street trilt eronder.
als je opstaat om de dag te ontmoeten
Het is een lange nacht klaarwakker.
met werk in de ochtend en ik ben
Elk woord redden van een zekere dood.
altijd rechts kijken, altijd linksaf.
en ik zie je daar.
De kat heeft je tong ingeslikt en de rest achtergelaten.
werd achtervolgd als marionetten.
en ik zie je daar.