The Age of Rockets — Stitches To Show Something's Missing songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Stitches To Show Something's Missing" van The Age of Rockets.

Songteksten

Turn up the street
empty homes in blank country
lost sentences
to raise the dead, then back to rest
and I’m waiting for the pages turn
stolen away between the words
and I suppose the roads we chose
will break apart when we make it home
overgrown quietly
and every step you take as every mistake
will lead you here, they lead you here
Delancey street trembles beneath
every step you take, every step you take

Songtekstvertaling

De straat op.
lege huizen in blanco land
verloren zinnen
om de doden op te wekken en dan weer tot rust te brengen.
en ik wacht op de pagina ' s draaien
gestolen tussen de woorden
en ik veronderstel de wegen die we kozen
zal uiteenvallen als we thuis zijn.
rustig overwoekerd
en elke stap die je neemt als elke fout
ze leiden je hierheen.
Delancey street trilt eronder.
elke stap die je zet, elke stap die je zet