The Age of Rockets — Pétales Aiment la Saleté songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Pétales Aiment la Saleté" van The Age of Rockets.

Songteksten

Rain loves the flowers for a drop at a time when they collide
petals love the dirt and make them strong when flowers die
dirt tries to love everything but it’s only dirt
just because it hurts
don’t mean that it’s love
you are the punch line to every joke i’ve ever told
you are in coffee and everything I’ve ever loved
you can kiss a million other boys, I don’t mind
you can’t break what’s not real

Songtekstvertaling

Regen houdt van de bloemen voor een druppel op een moment dat ze botsen
blaadjes houden van het vuil en maken ze sterk als bloemen sterven
Vuil probeert van alles te houden, maar het is maar vuil.
alleen omdat het pijn doet.
dat betekent niet dat het liefde is.
jij bent de clou van elke grap die ik ooit vertelde
je zit in de koffie en alles waar ik ooit van heb gehouden
je kunt een miljoen andere jongens kussen, ik vind het niet erg.
je kunt niet breken wat niet echt is.