The Age of Rockets — Once We Were Monsters songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Once We Were Monsters" van The Age of Rockets.

Songteksten

Pilots are flying low
Searching for life below
Between the bits of broken earth
Where the sunlight still hits
Bodies wash against the shore
The robots revolt
Compass needles spin in place
We can be happy
Until the night skies die
Welcome the moment
That we feel lost and found (?)
Travel the skies
Never be homesick
Quietly recall
Once we were monsters
Travel the skies
Never be homesick
Quietly recall
We can be happy
Until the night skies die
Welcome the moment
That we feel lost and found (?)

Songtekstvertaling

Piloten vliegen Laag.
Zoeken naar leven beneden
Tussen de stukjes gebroken aarde
Waar het zonlicht nog steeds inslaat
Lichamen wassen zich tegen de kust
De robots komen in opstand.
Kompas naalden draaien op hun plaats
We kunnen gelukkig zijn.
Tot de nachtelijke hemel sterft
Welkom op het moment
Dat we ons verloren en gevonden voelen (?)
Reis door de lucht
Heb nooit heimwee
Stilletjes terugroepen
Ooit waren we monsters.
Reis door de lucht
Heb nooit heimwee
Stilletjes terugroepen
We kunnen gelukkig zijn.
Tot de nachtelijke hemel sterft
Welkom op het moment
Dat we ons verloren en gevonden voelen (?)