The Age of Rockets — Insmileoutblood songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Insmileoutblood" van The Age of Rockets.

Songteksten

Let’s you and I stay awake all night
We can pretend we feel safe in bed
We can drink till we’re happy again
A lifeless smile, with no in and no out
I think i can
Can taste blood in
In the back of my throat
On day three without sleep
We can pretend we don’t envy the dead
We can hold our wrists to the sky
To greet a new day, with no in and no out

Songtekstvertaling

Laten we de hele nacht wakker blijven.
We kunnen doen alsof we ons veilig in bed voelen.
We kunnen drinken tot we weer gelukkig zijn.
Een levenloze glimlach, zonder in en uit
Ik denk het wel.
Kan bloed proeven in
In de achterkant van mijn keel
Op dag drie zonder slaap
We kunnen doen alsof we de doden niet benijden.
We kunnen onze polsen naar de hemel houden
Om een nieuwe dag te begroeten, zonder in en uit